Ústecko-teplická dráha

Datum vydání: 6. 5. 2004


Aussig-Teplitzer-Eisenbahn – A.T.E.

Tato společnost byla význačnou železniční organizací v severních Čechách. Založena byla v roce 1855 Edmundem Clary-Aldringenem majitelem rozlehlého teplického panství a jejím sídlem byly Teplice. Především to byla dráha uhelná, která vlastnila hodně důlních vleček. Trať Ústí nad Labem - Teplice byla uvedena jako první do pravidelného provozu 21. května 1858 pro osobní dopravu a 8.července 1858 pro dopravu nákladní.

Dále byla dráha prodloužena do Duchcova (1867) a Chomutova (1870). Dále následovaly trať Trmice -Bílina (1874) a trať Duchcov - Světec (1878). Poslední tratí byla Řetenice - Lovosice (1897) prodloužená do Litoměřic (1898), do České Lípy a Liberce (1900). Dráha byla zestátněna až 1. 1. 1924. Dnešní trasa podkrušnohorské železnice se od původní značně odchyluje zejména v úsecích Chomutov - Třebušice, Most - Duchcov a Chabařovice - Ústí nad Labem. Před postupující těžbou hnědého uhlí byla realizována rozsáhlá výstavba přeložky tratí ČSD.

Mapka tratí (původní stav)


Dopisnice


Dopisnice s perforací (určená k psaní na psacím stroji) firmy J.PETSCHEK. s textem Aussig, 3/2 1919 Heute wurde für Sie folgende Kohle verladen ab: Robert – Schächte. (Ústí nad Labem 3. 2. 1919. Dnes pro Vás bylo naloženo toto uhlí z šachty Robert) dále následuje tabulka do níž byly doplněny údaje o železničním voze a váze nákladu a příjemci. Celina je dofrankovaná známkou Hradčany 3h (přefrankování o 1h bylo vynuceno tím, že jediná nižší hodnota – spěšná 2h byla vypotřebována) a použitá jako souběžná. Hůře čitelné razítko vlakové pošty Komotau – Aussig / 3.2.19 / 137.

Autor: Adolf Kuchyňka
adolf.kuchynka@tiscali.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz