Umenie - Július Jakoby: Don Quijote

(1963), olej, lepenka, zo zbierok Východoslovenskej galérie Košice.

vydania: 20.10. 2004
Grafická úprava známky: Mgr. art. Arnold Feke
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s., Praha
Technika tlače: 1-farebná oceľotlač z plochých platní
v kombinácii s ofsetom
Náklad známky: 200 000 ks
Grafická úprava FDC: Mgr. art. Arnold Feke
Rytec FDC: Mgr. art. Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Mgr. art. Arnold Feke
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 5 000 ks


Umenie -  Július Jakoby: Don Quijote


Július Jakoby (1903 - 1985) patrí medzi najvýznamnejších slovenských maliarov druhej polovice 20. storočia. Predstavuje významnú a vo svojej podstate solitérnu osobnosť slovenského výtvarného umenia. Umelcove dielo, vyrastajúce v prostredí košickej avantgardy 20. rokov XX. storočia, neodmysliteľne spoluvytvára tradíciu moderného košického maliarstva uplynulého storočia. Jakoby, takmer výlučný figuralista, svojou expresívnou maľbou inklinuje k novofiguratívnym hodnotám európskeho maliarstva.

Jakobyho tvorba je zastúpená v zbierkovom fonde SNG v Bratislave, NG v Prahe, NG v Budapešti, ostatných slovenských galérií a múzeí, v mnohých súkromných zbierkach a predovšetkým je významne zastúpená v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorá od roku 1991 prostredníctvom stálej expozície prezentuje umelcovu tvorbu. Dielo Don Quijote pochádza z obdobia 60. rokov, v ktorom Jakoby dospieva do výtvarnej zrelosti. Výrazne približuje charakteristické hodnoty majstrovej maliarskej tvorby - iróniu, nadsádzku, výbušný kolorizmus, grotesknosť. Motív FDC vychádza z Jakobyho diela z roku 1964 - Žena so žltým psíkom a na pečiatke FDC je znázornený fragment z Vlastnej podobizne z roku 1948.

PhDr. Mária Kostičová, © Slovenská pošta, a.s., 2004

Autor: Redakce | 17. 10. 2004

Komentáře

Bez názvu

RE: RE: Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223