Umenie: Gotická madona z Ľubice

Datum vydání: 19. 12. 2010


Dátum vydania: 26. 11. 2010
Název emise: Umenie: Gotická madona z Ľubice
Nomin. hodnota: 1,20 €
Číslo emisie: 486
Autor: František Horniak
František Horniak
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní


Informácie:

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici je najväčším zo skupiny tzv. dvojloďových spišských kostolov a jeho architektúra v sebe integruje niekoľko prestavieb. Loď staršieho kostola bola po polovici 14. storočia zaklenutá krížovou klenbou na troch štíhlych stĺpoch. Z tvaroslovia staršej, ešte ranogotickej fázy, za zmienku stoja dva portály, no predovšetkým jedno z mála zachovaných kruhových okien slovenskej gotiky – rozeta. Interiér kostola prešiel zásadnými úpravami v 17. a 18. storočí – steny a klenbu po roku 1764 vyzdobili rokokovými ornamentmi. Starší je baldachýnový oltár v svätyni (1680). Pochádza z dielne levočského barokového sochára Olafa Engelholma. A aj v tomto monumentálnom diele je integrovaná skriňa staršieho, ešte gotického oltára so sochou Panny Márie zo začiatku 16. storočia.
Madona odetá do zlatého žiarivého plášťa a po stranách sprevádzaná menšími soškami štyroch svätíc predstavuje typ tzv. Apokalyptickej Márie – stojacej na polmesiaci s dvoma anjelmi pri nohách. Mesiac predstavuje diabla, ktorého Bohorodička pokorila; obaja anjeli dvíhajúci jej plášť majú funkciu sprostredkovať toto posolstvo zoči-voči divákovi. Spôsob tvarovania plášťa a najmä črty tvárí Panny Márie a anjelov prezrádzajú pôvod tejto sochy, a teda aj celého pôvodného gotického oltára, v dielni Majstra Pavla z Levoče.
Zachovanie staršej sochy, ba priamo celej skrine gotického retábula v novom barokovom oltári v Ľubici pritom nie je až takou výnimkou. V 17. storočí sa s podobným javom stretávame aj pri barokovom oltári Minoritského kostola v Levoči taktiež z dielne Olafa Engelholma; gotickú madonu nájdeme v barokovom oltári Farského kostola v Podolínci; vo Farskom kostole v Prešove integrovali 1696 do oltára celú gotickú skriňu s ôsmimi pôvodnými sochami. Takýto historizmus zaiste súvisel s dobovou atmosférou rekatolizácie a jej snahou o zdôrazňovanie kontinuity s náboženskou a kultúrnou tradíciou obdobia pred reformáciou. Umelecké pamiatky sa tak stali dôležitým argumentačným prostriedkom v konfesionálnych sporoch 17. storočia.

Dušan Buran, PhD. - POFIS
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

František Horniak - autor výtvarného návrhu FDC
(zdroj www.pofis.sk)
Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek Slovenska. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz