Umělecká řemesla - Historická kamna

UMĚLECKÁ ŘEMESLA – HISTORICKÁ KAMNA: GOTICKÁ KAMNA, OLOMOUC

Umělecká řemesla - Historická kamna

Katalogové číslo: 0521
Datum vydání: 20.06.2007
Nominále: 7.5 Kč
Tiskové listy: 50
Rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Michal Vitanovský
Rytina: Bohumil Šneider

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě šedé, oranžové a modré
Námět známky: Gotická kamna, Olomouc - rekonstruovaná gotická kamna doplněná režným kachlem z Olomouce s motivem souboje na meče. Kamna mají obvyklé dělení na sokl a nástavec, přičemž oba strohé hranolové díly zakončuje římsa s cimbuřím.

Kachlová kamna vznikla ve středověké Evropě. Žádná gotická kamna se u nás nezachovala. Renesance u nás znamenala určitý ústup z dosavadního vrcholu, ale i tak zde vznikala pozoruhodná díla. Několik renesančních exemplářů sice stojí, ale často na nepůvodním místě, přestavovaná nebo doplňovaná. Skutečně autentickým materiálem jsou pouze tisíce kachlů uložených v muzejních i soukromých sbírkách. Podle těchto fragmentů, dobové grafiky a dochovaných písemných materiálů jsou prováděny dvoj- i trojrozměrné rekonstrukce středověkých kachlových kamen.

Na známkách jsou rekonstruovaná gotická a renesanční kamna, jejichž podoba se v nejvyšší možné míře blíží původní podobě, ale z výše uvedených důvodů s ní není totožná.

UMĚLECKÁ ŘEMESLA – HISTORICKÁ KAMNA: RENESANČNÍ KAMNA, ŘÍČANY U PRAHY

Umělecká řemesla - Historická kamna

Katalogové číslo: 0522
Datum vydání: 20.06.2007
Nominále: 12.0 Kč
Tiskové listy: 50
Rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Michal Vitanovský
Rytina: Bohumil Šneider

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě zelené, tmavozelené a oranžové
Námět známky: Renesanční kamna, Říčany u Prahy - rekonstrukci renesančních kamen z Říčan u Prahy doprovází zeleně glazovaný římsový kachel s motivem šlechtického páru. Kamna mají jemnou dekoraci, nástavec je polygonální a římsu tvoří řada lunet. Kachlová kamna vznikla ve středověké Evropě. Žádná gotická kamna se u nás nezachovala. Renesance u nás znamenala určitý ústup z dosavadního vrcholu, ale i tak zde vznikala pozoruhodná díla. Několik renesančních exemplářů sice stojí, ale často na nepůvodním místě, přestavovaná nebo doplňovaná. Skutečně autentickým materiálem jsou pouze tisíce kachlů uložených v muzejních i soukromých sbírkách. Podle těchto fragmentů, dobové grafiky a dochovaných písemných materiálů jsou prováděny dvoj- i trojrozměrné rekonstrukce středověkých kachlových kamen.

Na známkách jsou rekonstruovaná gotická a renesanční kamna, jejichž podoba se v nejvyšší možné míře blíží původní podobě, ale z výše uvedených důvodů s ní není totožná.


Autor: Česká pošta | 28. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář