Umělecká díla na známkách Jaroslav Panuška

Datum vydání: 9. 11. 2022


Datum vydání: 9. listopadu 2022

Název emise: Umělecká díla na známkách Jaroslav Panuška

Nominální hodnota: 45 Kč

Katalogové číslo: 1186

Tiskové listy: á 2 x 2 ks známek

Autor rytiny: Václav Fajt

Rozměr obrazu známky: 40 x 50 mm

Druh tisku: OfsetNámět známky:


Výřez obrazu s názvem Mor

Jaroslav Panuška byl český malíř krajin a strašidelných pohádkových výjevů. Narodil se 3. 3. 1872 v Hořovicích. V roce 1889 byl přijat na Malířskou akademii v Praze, kde s několikerým přerušením studoval nejprve u profesora Maxmiliána Pirnera a poté u krajináře profesora Julia Mařáka. Panuška patřil k desítce žáků, kteří v Mařákově ateliéru studovali nejdéle. Plně přijal za svou estetiku svého profesora. Již na akademii začíná kreslit a malovat fantaskní a strašidelná témata, která jej nejvíce proslavila (Vodník, Příšera, Bludičky, Bezhlavý kůň, Hnízdo loupežníků, Čarodějnice, Duch mrtvé matky a další). Typická je pro něho tvorba z přelomu století, která se váže k symbolismu a která obohacuje úzkostné a strašidelné vize o groteskní polohu. Časté jsou i pohádkové motivy. Barevná skladba jeho obrazů nevyhýbající se barvě černé a tmavě modré a založená na valérech barvy šedé, hnědé a olivově zelené je přirozeným protipólem jásavých barev jeho vrstevníků. Svojí typickou barevnou škálu doplněnou o okr uměl mistrovsky provázat i s barvou moře. Jeho záliba v historii a archeologii se promítla do obrazů inspirovaných minulostí, obrazových rekonstrukcí pravěkých sídlišť a starých památek. Panuškovo dílo je velmi rozsáhlé, počet maleb lze odhadovat na několik tisíc a kreseb nebude méně. Jaroslav Panuška zemřel 1. 8. 1958 v Kochánově u Světlé nad Sázavou.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)
Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz