Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Datum vydání: 16. února 2022

Název emise: Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Nominální hodnota: 74 Kč

Katalogové číslo: 1151

Výtvarný návrh: Jan Kavan

Rozměr: 50 x 40 mm

Druh tisku: ofset


Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby


Námět známky:


zástupci českých a moravských gotických nástěnných maleb. Jako podklad aršíku spojující obě známky byla použita malba z bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze Assumpta s apoštoly Filipem a Jakubem. Jde o dílo ve své době kvalitativně zcela ojedinělé, vychází ještě z předhusitské tradice „krásného slohu“ a je připisované Mistru třeboňského oltáře.


1151 - nástěnná malba z oltářní menzy císařské oratoře kaple sv. Kateřiny z hradu Karlštejna – velmi dobře zachované Ukřižování je připisováno takzvanému Mistru karlštejnské Apokalypsy, který zde tvořil kolem roku 1356.


1152 - detail z rozsáhlého cyklu o životě sv. Markéty, objevený v roce 2010 při restaurování zámku ve Velkém Meziříčí. Je to vzácný doklad malířství inspirovaného knižní malbou na počátku působení gotického slohu u nás.


V gotickém malířství zaujímají nástěnné malby významné místo vedle deskového malířství a knižní iluminací. Svým umístěním na stěnách chrámů, kostelů ale i paláců a měšťanských domů to byla výtvarná díla nejdostupnější veřejnosti. Bylo chápáno ještě ne jako umění, ale jako řemeslo a jako takové nebylo většinou podepisováno.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby

Umělecká díla na známkách - České gotické nástěnné malby
Autor: Zdeněk Jindra | 4. 3. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář