Umělecká díla na známkách 2006

Umělecká díla na známkách 2006

UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: JAN DAVIDSZ DE HEEM (1606 - 1684)

Katalogové číslo: 0494
Datum vydání: 08.11.2006
Nominále: 22.0 Kč
Tiskové listy: 4
Rozměr obrázku známky: 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Miloš Ondráček
Rytina: Miloš Ondráček

Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černé, oranžové, červené, modré a zelené
Námět známky: Jan Davidsz de Heem (1606-1684): Zátiší s ovocem 1652, Národní galerie v Praze

Holandský malíř J. D. de Heem, jehož tvorba byla zpočátku ovlivněna Rembrandtem, proslul osobitým ztvárněním zátiší. Po odchodu do Antverp, kde se natrvalo usadil, maloval v dekorativním stylu barevně bohatá zátiší s drahým nádobím, sklenicemi, ovocem a květinami, s brouky a motýly. Měl velký smysl pro detail; jeho zátiší působí harmonicky a uceleně. Podařilo se mu spojit holandskou věcnost s vlámským kolorismem a dekorativností. Na známce je rytecký přepis obrazu „Zátiší s ovocem“, který je krásnou ukázkou de Heemova malířského a kompozičního mistrovství.
Umělecká díla na známkách 2006

UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: JAROSLAV ČERMÁK (1830 - 1878)


Katalogové číslo: 0495
Datum vydání: 08.11.2006
Nominále: 25.0 Kč
Tiskové listy: 4
Rozměr obrázku známky: 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Miloš Ondráček
Rytina: Miloš Ondráček

Způsob tisku: čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černohnědé, žluté, světle oranžové, červené a modré
Námět známky: Jaroslav Čermák (1830-1878): Černohorská Madona 1865, Národní galerie v Praze

Český malíř J. Čermák studoval krátce na pražské Akademii a pak přešel do akademií v Mnichově, Antverpách a Bruselu. Přestože od r. 1857 žil v Paříži, udržoval s českým prostředím živý kontakt a svá četná díla věnoval české historii, zejména době husitské, v nichž realistické cítění ustupovalo idealizujícím představám. Rád maloval moře, hory, skály a interiéry selských jizeb z Bretaně a Dalmácie. Čermákovu dobrodružnou a romantickou povahu přitahovala též divoká krajina Černé Hory a nespoutaná povaha jejích obyvatel. Během dvaceti let vytvořil řadu obrazů ze života jižních Slovanů, kterými vyjadřoval obdiv k jejich zápasu za národní svobodu a připomínal tehdy aktuální myšlenku slovanské vzájemnosti. Maloval dramatické kompozice hrdinných slovanských žen. Na známce je rytecky zpracována olejomalba „Černohorská madona“.
Umělecká díla na známkách 2006

UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: FRANTIŠEK KAVÁN (1866 - 1941)


Katalogové číslo: 0496
Datum vydání: 08.11.2006
Nominále: 28.0 Kč
Tiskové listy: 4
Rozměr obrázku známky: 50 x 40 mm
Výtvarný návrh: Václav Fajt
Rytina: Václav Fajt

Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černohnědé, žluté, červené, zelené a modré
Námět známky: František Kaván (1866-1941): Pod suchým skalím 1899, Západočeská galerie v Plzni

Český malíř F. Kaván proslul jako krajinář. Studoval na pražské Akademii u prof. J. Mařáka, jehož přízni a podpoře se těšil. Jeho tvorba byla však ještě více ovlivněna A. Chittussim. Kaván si oblíbil Vysočinu v okolí Železných hor a další místa a snažil se ve svých dílech realisticky zachytit náladu přírody a výraz krajiny. Usiloval o ztvárnění jejích charakteristických rysů v proměnách počasí. Později se na čas přiklonil k symbolismu. Pracoval do pozdního věku, ale největšího uznání se mu dostalo za díla z pol. 90. let, která spojují v české malbě intimní krajinu s nástupem impresionismu. Z tohoto období je i obraz „Pod Suchým skalím“, který je na známce.

Autor: Česká pošta | 27. 11. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223