Umělecká díla na známkách 2005

UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH - ADOLF KOSÁREK

Umělecká díla na známkách 2005


Datum vydání: 9. 11. 2005
Nominále: 22 Kč
Tiskové listy: á 4 ks známek
Rozměr obrazu známky: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Václav Fajt
Způsob tisku známky: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v žluté, červené, zelené, modré a hnědé
Námět známky: Adolf Kosárek (1830 – 1859): Letní krajina (detail) 1858, Sbírky Pražského hradu
Vynikající český malíř, krajinář A. Kosárek se zpočátku snažil vyjádřit dobový typ ideální romantické krajiny, ale postupně směřoval k realismu, založenému na pronikavém studiu přírody. Známé jsou jeho varianty Krajiny s mostem, ale upoutala ho i krajina pustá a poustevnická. Na sklonku svého krátkého života maloval baladické obrazy české krajiny a dospěl až k monumentální formě. Obraz Letní krajina, jehož detail je na známce, výstižně vyjadřuje atmosféru léta a život na venkově v 19. stol.
Katalogové číslo: 0452
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH - ZDENĚK BURIAN

Umělecká díla na známkách 2005


Datum vydání: 9. 11. 2005
Nominále: 25 Kč
Tiskové listy: á 4 ks známek
Rozměr obrazu známky: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Martin Srb
Způsob tisku známky: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černé, okrové, modré, červené a zelené
Námět známky: Zdeněk Burian (1905 – 1981): Dlouhý, Deinotherium 1940, Univerzita Karlova v Praze
Český malíř a ilustrátor knížek pro mládež Z. Burian byl ve 14 letech přijat do 2. ročníku na pražskou Akademii, kde byl žákem M. Švabinského, J. Obrovského a V. Bukovace. O dva roky později vyšla první kniha s jeho ilustracemi a od r. 1923 maloval pro Grafickou unii zeměpisné a národopisné obrazy, které se staly součástí školní výuky. Obohatil svou živou osobitou kresbou plnou dynamiky a napětí mnoho dobrodružných knih (od Londona, Maye, Defoa, Štorcha aj.) i časopisů. V roce 1935 se setkal s J. Augustou, profesorem paleontologie na Univerzitě Karlově, kdy začala obdivuhodná spolupráce badatele a umělce při tvorbě vědeckých rekonstrukcí pravěkého života. Toto dílo je dosud nepřekonaným vrcholem výtvarných rekonstrukcí pravěku přesto, že v některých ohledech zastaraly vzhledem k novým vykopávkám a výzkumům. Z. Burian patřil k nejpilnějším českým malířům vůbec. Na známce je obraz rodinky deinotheria, samostatné, slepě končící větve chobotnatců, kteří obývali Evropu na konci třetihor. Katalogové číslo: 0453
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH - ALOIS KALVODA

Umělecká díla na známkách 2005


Datum vydání: 9. 11. 2005
Nominále: 26 Kč
Tiskové listy: á 4 ks známek
Rozměr obrazu známky: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku známky: ocelotisk z plochých desek v barvě žluté, modré, zelené, tmavozelené a černé
Námět známky: Alois Kalvoda (1875 – 1934): Osiky u Velkých Němčic, 1897, Moravská galerie v Brně
Český malíř, grafik, ilustrátor, redaktor časopisu Dílo, výtvarný kritik a pedagog A. Kalvoda studoval na pražské Akademii u J. Mařáka. Záhy se však začal odchylovat od jeho školy melancholických krajin a směřoval k náladové, impresionistické krajině dekorativního charakteru v motivu i barvě. Maloval prosté motivy českého kraje širokým štětcem a jasnou veselou barvou, přičemž s jemným citem vystihoval náladu okamžiku. Jeho vynikající práce jsou z okolí Rohatce, Strážnice, Břeclavska. V r. 1932 vydal vlastním nákladem svou knihu „Vzpomínky“. Na známce je rytecky zpracována jedna z Kalvodových prvních prací Osiky u Velkých Němčic.
Katalogové číslo: 0454

Autor: Česká pošta | 27. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223