Úbytek poštovních razítek na dopisech

S automatizací poštovního provozu ustupují v posledních letech tradiční poštovní prvky na zásilkách, zejméne nejrůznější poštovní razítka. Jsou nahrazovány novými prvky, jak vidno na přiloženém doporučeném dopise do Německa. (Obr.1a+1b)

Úbytek poštovních razítek na dopisech

Úbytek poštovních razítek na dopisech

Historie poštovního razítka a jeho otisku na poštovní zásilce je mnohem starší, než poštovní známka. Je neoddělitelnou součástí předfilatelie, ale i filatelie.Za nejstarší poštovní razítko vůbec se považuje tzv. „Bishop mark“, razítko zavedené britským generálním poštmistrem Henry Bishopem v roce 1661 (Obr.2). Velmi jednoduché kruhové razítko potvrzovalo den a měsíc odeslání dopisu. Rok nebyl uveden, nebyl považován za důležitý. Již brzy poté, v roce 1681 se v Londýně začalo používat poštovní razítko, potvrzující, že poštovné bylo zaplaceno – Paid One Penny (1 Penny zaplaceno).

Úbytek poštovních razítek na dopisech

Dlouhou dobu, prakticky až do poloviny 19.století, byl vývoj poštovních razítek, obrazně řečeno, svěřen poštmistrům.
Současně se vznikem poštovní známky se změnila funkce poštovního razítka. Razítko na dopise již není jen potvrzením o jeho poštovní přepravě, jeho funkce může být širší. Jednak sloužilo k znehodnocení poštovní známky, kterou je vyplaceno poštovné. Tzv. denní poštovní razítko zpravidla obsahovalo název pošty nebo poštovního kurzu (vlakového, lodního, leteckého), časové údaje a různé rozlišovací značky, případně doplňující výzdobu (hvězdičky, ornamenty, u razítek poštovního kurzu symbolické vyobrazení letadla, lodi). Poštovní provoz obvykle nerozlišoval denní podací razítko a razítko příchozí.
To vše nacházíme ve filatelistickém oboru - poštovní historii.

Opakování článku z 20. 2. 2014

Autor: Jaroslav Tomandl | 20. 3. 2015

Komentáře

Chýbajúce pečiatky mi nevadia

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223