Tvorca známok Vladimír Suchánek oslávil osemdesiatku

Farebné litografie, ktoré dominujú v jeho tvorbe, sú predmetom jeho celoživotného umeleckého záujmu. Litografia, alebo tiež kameňotlač, ktorú vymyslel pražský rodák Alois Senefelder, s ktorou začal pracovať už počas svojho štúdiu na AVU v Prahe, mu už v 80. rokoch otvorila dvere do známych a najprestížnejších českých a svetových galérii. Zásluhou drobných grafík Ex-libris sa stal asi najznámejším českým kultúrnym ambsadorom vo svete. A jeho výtvarné návrhy emisií poštových známok, s originálnym výtvarným jazykom, sú vzácnym zberateľským artiklom vo svete filatelie a filatelistov na obidvoch brehoch rieky Moravy. Ich tvorca, akademický maliar Vladimír S u c h á n e k (1933) z Prahy, popredný český grafik a predseda Združenia českých grafikov HOLLAR, sa dožil v tomto roku, vo februári, na Vltave v Prahe, plný tvorivých síl a životného elánu, svojho krásneho životného jubilea - osemdesiatky.

Tvorca známok Vladimír Suchánek oslávil osemdesiatku
autor kresby - Miroslav Vomáčka

K jeho vzácnemu životnému jubileumu mu srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie a silu a ešte veľa nových tvorivých nápadov a úspechov.

Majstre - Živio! Mnoga leta!

K svojmu okrúhlemu životnému jubilu pripravil pre svojich pražských priaznivcov, ale aj návštevníkov a hostí hlavného mesta a tiež ctiteľov výtvarného umenia, v známej Cisárkej koniarni na Pražskom Hrade, svoju doteraz nejucelenejšiu domácu súbornú výstavu nazvanú SUCHÁNEK – MELANCHOLICKÁ ULITA
(14. 2.- 12. 5. 2013).

Akad. maliara Vladimíra Sucháneka radíme do generácie, ktorá zohrala významnú a dôležitú úlohu vo vývoji českého výtvarného umenia - českej výtvarnej školy v druhej polovici 20. storočia. A jeho grafické listy prezrádzajú, vedľa bohatej imaginácie a osobitej poézie, majstrovské ovládanie farebnej litografie, ktorá je jeho srdcovou a najpoužívanejšou grafickou technikou.

Dnes patrí pražský výtvarník k najvýraznejším osobnostiam nielen českej, ale aj európskej výtvarnej tvorby 2. polovice 20 storočia. Vnímať jeho grafické dielo - v technike farebnej litografie - je veľ kým zážitkom. Tvorba akad. maliara Vladimíra Sucháneka (1933), rodáka z Nového Města nad Metují, rovnako už dávno patrí k základnému fondu klenotnice českej výtvarnej kultúry. Jeho výtvarné umenie hovorí svojou vlastnou rečou. Radí sa medzi imaginatívne umenie nadväzujúce na symbolizmus, ktorý ovplyvnil české výtvarné umenie koncom 19. storočia. Maturoval na gymnáziu v Náchodě. Absolvent pražskej AVU (prof. Silovský) vyskúšal po absolutóriu vo svojej tvorbe rôzne techniky - grafiky a koláž, aby sa nakoniec rozhodol pre kráľovnú grafických technik - farebnú litografiu - mimoriadne prácnu a náročnú, ale krásnu techniku, v ktorej je dnes obdivuhodný majster, v umeleckých kruhoch nazývaný často aj "knieža českej litografie", ktorý sa dopracoval k vrcholu jej umeleckej dokonalosti. K tejto náročnej lavírovanej litografii, ho zlákalo známe slávne trio - tlačiar O.Eiselt (1908-1980) a grafici Karel Štika (1898-1975) a Ivan Urbánek (1933-1994). Poetovi - litografovi sa stál nakoniec kameň celoživotným osudom. Koncom 70. rokoch sa vydal v litografických stopách Delacroixa, Goya, Degasa, ale aj Čecha Františka Kupku, aby sa postupne vypracoval na skutočného majstra českej litografie vzácne rešpektovaného aj v Európe a vo svete. Litografia je podľa neho neľahké remeslo, ktoré v sebe ukrýva neznáme tajomstvá. Kameň si ho preto podmanil a pohltil. Vrátil mu všetko čo do neho vkladal. K radosti všetkých obdivovateľov jeho diela. Litografia mu umožnila nové možnosti nielen vlastného umeleckého tvorivého vývinu, ale aj českej grafiky. Vyjadruje v nej snové a poetické pred- stavy človeka súčasnosti. Dôraz vo svojej grafike kladie na výtvarnú čistotu, poéziu, nežnosť a fantáziu. Obľúbená téma, ktorá sprevádza jeho tvorbu do dnešných dní je žena a jej príťažlivé a provokujúce podoby v rôznych poetických variáciách a príťažlivých umeleckých kompozíciách - od tajomných ženských hláv a ich čarovných postáv z časov "bidermajerov", či recesie, ktoré vábia so svojim šarmom a noblesou, svojich vďačných obdivovateľov. V osobit- nom prístupe k myšlienke volí spojenie farebnej plochy s figurálnymi prvkami. Farba sa stáva základným prvkom jeho grafických. Do kameňa majstrovsky spodobni aj portréty známych osobností histórie (Ex-libris), ktoré obohatili ale aj rozšírili český nielen grafický portrét .

Ucelený výber z obsiahlej umeleckej tvorby Sucháneka zahŕňa okrem komornej farebnej litografie aj Ex-libris, drobné grafiky, PFky, koláže a príležitostnú umeleckú tlač. Radíme k ním aj dobre známe a umelecký vysoko cenené poštové známky, kde ako vítaná posila rozšíril silný klub ich priznaných autorov - známych a skvelých tvorcov ex libris aj vo výtvarnej tvorbe pre filatelistov (od Svolinského, Lieslera, Herčíka, Strnáda, Housu, Sukdoláka, Beneša, či J. Boudu...)

POŠTOVÉ ZNÁMKY : 1996 - 2005

Známky sa stáli pre neho zaujímavým doplnkom v technike kresby, v ktorých ako by sa utvárali zárodočné podoby mnohých figurálnych motívov známych nám z jeho grafických listov. Náš vzácny jubilant vstúpil do českej známkovej tvorby, ako zrelý výtvarník, pomerne neskôr, až za prahom svojej sešťdesiatky, kde mohol naplno uplatniť svoj všestranný talent a originálny osobitý výtvarný prejav, priam umocnený v Ex-libris aj pri tvorbe novej "drobnej grafike" ako kresliar, portrétista a figurista. V roku 1996, už 63 ročný, ako autor svojho prvého výtvarného námetu známky venovanej 100. výročiu narodenia slávneho českého fotografa Sudka - ČESKÁ FOTOGRAFIE - JOSEF SUDEK (k.č. 0104). Od svojej premiéry, v roku 1996 až do roku 2005, kedy vytvoril svoju doteraz poslednú známku, postupne vdýchol výtvarný život a vytvoril vzácnych 22 výtvarných návrhov známok, FDC a razítok. Po Sudkovi nasledovali osobnosti G. DE- BURAU-a a sv. Votěcha, ale aj vianočné a veľkonočné emisie, sviatok Valentína, či technické pamiatky (mlyny) a tradícia ľudovej tvorby (čipky), až po jeho asi najznámejšiu emisiu výplatných známok - Zname- nia Zvieratníka, kde postupne v rokoch 1998 - 2005 vytvoril všetkých dvanásť výtvarných súhvezdí. Začínal so znamením Kozorožca a zakončil s Baranom, teda nie v jeho ustanovenom zoskupení Zodiaka - od Barana po Ryby. Ostatnou, a jeho 22. známkou, z roku 2005, je VEĽKÁ NOC (k.č. 0427).

Pri ryteckej transkripcii všetkých svojich výtvarných návrhov spolupracoval iba s dvoma rytcami - poprednými veľmajstrami a legendami. Zatiaľ, čo svoj rytecký rukopis, a prvý z nich Josef Herčík (1922-1999), už ako 74 ročný, zanechal iba na jeho premiérovej známke Josefa Sudka, jeho rovesník Miloš Vondráček (1936), je ako rytec už podpísaný, priam ako dvorný tandemista, na jeho všetkých ostatných 21 známkach. Vstup do nového tvorivé oboru sa mu vydaril nad očakávanie úspešne, keď jeho návrh na známku k 1000. výročiu úmrtia sv. Vojtěcha zvíťazil v medzinárodnej súťaži (1997).

Prehľad známok, ktoré vyšli z jeho tvorivého ateliéru v rokoch 1996 - 2005 (poradové čísla 1 - 22) :

1996 :

1. ČESKÁ FOTOGRAFIE - JOSEF SUDEK (dátum vydania 13.3.1996, katalógové číslo 0104, nominálna hodnota 9,6 Kč), rytecký prepis Josef Herčík.


Námetom známky je osobnosť jedného z najlepších českých fotografov Josefa Sudka (1896- 1976) v jeho typickom postoji s fotoaparátom na statíve, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Autora so slávnym fotografom , ktorý mal tiež rád hudbu, ako výtvarník, poznal a spájalo ich priateľstvo ešte z rokov jeho štúdia na AVU (1954-60), preto vytvoriť túto známku bolo pre neho veľkou poctou a po tešením. Ako námet na známku použil svoju kresbu - portrét Sudka pri počúvaní hudby, ktorú našiel vo svojom starom študentskom skicári ešte z roku 1958. Sudek bol pôvodne vyučený knihár, nastúpil do svojho prvého zamestnania v Nymburku, prvá svetová vojna mu zobrala pravú ruku, keď v máji 1916 bol zranený na talianskom fronte granátom, po vojne začal fotografovať, rekvalifikoval sa na profesionála a vyštudoval aj Štátnu grafickú školu v Prahe(1922-1924, u prof. K.Nováka). V jeho bohatom diele nachádzame portréty, zátišia, krajinu a architektúru. A jeho pozostalosť obsahuje 7000 položiek, z toho je 21 660 pozitívov, 54 519 negatívov a 618 výtvarných diel (ako obrazy, kresby, grafiky, sochy). Spolu s F. Drtikolom a J.Funkom patrí k najvýznamnejším českým fotografom v období mezi 1. a 2. sv. vojnou. V zahraničí bol rešpektovaný ako avantgardný európsky fotograf.

2. J.G.DEBURAU 1796 - 1846 (15.5.1996, 12 Kč, k.č. 0115), rytecký prepis, Miloš Ondráček.

200. výročie narodenia legendárneho francúzskeho Pierota, Jean-Gasparda, obľúbeného míma a herca ľudového predmestia Paríža. Jean-Baptiste Gaspard, pôvodom z Čech, vlastným menom Jan Kašpar Dvořák (narodený v Kolíne), odišiel do mesta nad Seinou ako pätnásťročný. K odkazu jeho veľkého majstrovstva sa rada vracala i pantomíma v 20-tých rokoch 20. storočia (Marcel Marceau, ale i Ladislav Fialka), ktorá prevzala nielen jeho klasiké etudy ale i známe scenáre (napr. Socha Pierota, resp. Hadrár, Pierot v Afrike).Tvorca známok Vladimír Suchánek oslávil osemdesiatku

1997 :

3. 1000. VÝROČÍ SMRTI SV. VOJTĚCHA (23.4.1997, k.č. 0141, 7 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček


Známka s jeho podobiznou - v polopostave ako biskup, žehnajúci pravou rukou a v ľavej ruke s barlou - vyšla s rovnakým obrazom aj v česko-maďarskom-nemecko-poľskom a vatikánskom vydaní (sv. Vojtěch, nazývaný v nemeckom jazykovom prostredí Adalbert, v poľskom Wojciech a v maďarskom Béla). Obraz sv. Vojtěcha, od autora výtvarného návrhu bol inšpirovaný stredovekou vitrážou a s rukopisnými ornamentmi, doplnený textom: S. ADAL-BERTUS - SV. VOJTĚCH 1997 a letopočtom úmrtia svätca 997. FDC drevoryt má obrázok podľa stredovekého drevorytu (bol to víťazný český výtvarný návrh v mezinárodnej súťaži pre spoločné vydanie emisie). Milénium mučeníckej smrti sv. Vojtěcha si pripomenul aj celý kresťanský svet. Ich oslavy boli prehlásené za svetové kultúrne výročie UNESCO. Aj široké stredoeurópske oslavy dokazujú, že Sv. Vojtěch bol prvým Európanom, ktorý predbehol svoju dobu v Čechách. Patrí medzi najväčšie kultúrne osobnosti Česka, hneď po kniežati sv. Václavovi.

V bývalom Československu, 23.4.1947, vyšla známka už aj pri príležitosti 950. výročia smrti sv. Vojtěcha (k.č. 450. 451 a 452, v 3 nominálnych hodnotách, výtvarný návrh podľa plastiky českého sochára Karla Dvořáka , rytecký prepis J. Schmidt).

Osobnosť sv.Vojtěcha je bohato zastúpená aj v českých povestiach a českej ľudovej tradícii...

1998 :

4. Láska (4. 2. 1998, 4 Kč, 0169), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Známka k sviatku sv. Valentina,
patróna vernej a čistej lásky, ktorý sa teší obľube na celom svete. Ako námet si autor zvolil symbolickú kresbu Amora s lukom a šípom a expresívnym veľkým červeným srdcom.

5. Kozorožec (18. 11. 1998, k.č. 0200, 1 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Kozorožca, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - KOZOROŽEC.

6. Vodnar (18. 11. 1998, k.č. 0201, 10 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Vodnara, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - VODNÁR.

1999 :

7. Váhy ( 5. 5. 1999, k.č. 0218, 9 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.


Znamenie Váh, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - VÁHY.

8. Rak (8. 9. 1999, k. č. 0227, 8 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Raka, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - RAK.

9. Strelec (8. 9. 1999, k.č. 0228, 20 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Strelca, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - STRELEC.

10. Škorpión (8. 12. 1999, k.č. 0241, 5.4 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Škorpióna, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - ŠKORPIÓN.

11. Býk (8. 12. 1999, k.č. 0242, 5 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Znamenie Býka, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - BÝK.

2000 :

12. Panna (9. 5. 2000, k.č. 0258, 2 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.


Znamenie Panny, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - PANNA.

13. Vianoce (15. 11. 2000, k.č. 0278, 5 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Príležitostná poštová známka s vianočným motívom s vyobrazení svätej rodiny z ľudového kostol- ného betlemu z Broumovska. Vianoce (nárečovo zastarano - Kračún, Hody) sú najmä (a pôvodne len) kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista.

2001 :

14. Ryby (20. 1. 2001, k.č. 0282, 0,4 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.


Znamenie Panny, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - RYBY.

15. Lev (21. 2. 2001, k.č. 12 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček

Znamenie Leva, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVEROKRUH - LEV.

16. Veterný mlyn (9. 10. 2001, k. č. 0306, 9 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Murovaný veterný mlyn holandského typu v Kuželove (okres Hodonín) z roku 1842, ktorý pracoval do roku 1946.

17. Vodné mlyny (9. 10. 2001, k. č. 0307, 14.4 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Vodný drevený poschodový mlyn vo Střehomi (okres Mladá Boleslav), postavený pravdepodobne v roku 1516.

2002 :

18. Blíženci (1. 9. 2002, k.č. 0331, 17 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.


Znamenie Blížencov, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVĚROKRUH - BLÍŽENCI.

2003 :

19. Baran (12. 2. 2003, k.č. 0350, 26 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.


Znamenie Barana, doplnené astrologickým hieroglyfom a textom ZVĚROKRUH - SKOPEC.

20. Sieťkovaná čipka (26. 3. 2003, k.č. 0352, 6,4 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

Sieťkovaná čipka - ľudové čipky vytvorené čipkárkami koncom 18.storočia, pochádzajúce zo zbierok národopisného oddelenia Národného múzea. Čipky sa vyrábajú ručne paličkovaním, háčkovaním, vyšívaním, pletením nebo sieťkovaním. Od 19. storočia sa vyrábajú už aj strojovo. Čipky sa stali neoddeliteľnou súčasťou tradičných ženských a detských sviatočných a slávnostných odevov, ale niekedy prenikli i do mužských odevov mužských. Pre jednotlivé regióny boli charakteristické vzory, techniky, materiály a farby. Množstvo a náročnosť čipiek, zvlášť na odevoch, svedčili vždy o ekonomickej sile regiónov i jednotlivca.

21. Paličkovaná čipka (26. 3. k.č. 2003, 0353, 9 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček.

paličkovaná čipka - ľudové čipky vytvorené čipkárkami koncom 18.storočia, pochádzajúce zo zbierok národopisného oddelenia Národného múzea.

22. Veľká noc ( 2.3.2005, k.č. 0427, 7,5 Kč), rytecký prepis Miloš Ondráček

Príležitostná poštová známka s veľkonočným motívom, najvýznamnejším kresťanským sviatkom v roku, s nominálnou hodnotou 3 Sk. Na známke je zobrazená červená veľkonočná kraslica zdobená ornamentmi. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Oslavy a ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Aj keď našim cieľom bolo predstaviť umenie Majstra Sucháneka v známkovej tvorbe, bolo by priam hriechom nespomenúť aj jeho komornú tvorbu v malej grafiky - Ex-libris. Dosiahol v nej obdivuhodného svetového ohlasu. Nielen profesionálneho - odborného (Ankara, Peking, Banská Bystrica), ale aj laického priznania, predovšetkým od zberateľov "knižných značiek" (dnes už pomaly zabudnutého pôvodného určenia týchto grafických opusov - malého grafického listu so znakom majiteľa knihy). Ex-libris je najvyhľadanejší medzi zberateľmi umenia na obidvoch pologuliach Zeme, od Yokohamy až po Panamu. Vytvoril ich doteraz vyše štyristo. Od roku 1951. Prvý bol vlastný. Najskôr sporadický, a od 70. rokov už systematicky, 10-15 ročne. Najviac ich bolo v rolu 1988 - 25. Vzdával s nimi poctu svojim kolegom a priateľom, žijúcim (F. Dvořák, V.Gažovič) i dnes už nežijúcim (J. Čapek, Z.Slenář, K.Lhoták, J. Dietl, V. Hrabal), ale aj vlastné a Eve Suchánkovej, či záujemcom a objednávateľom prevažne zo zahraničia. Patrí mu pravdepodobne primát medzi českými grafikmi v počte jeho grafik v zahraničí v zbierkach súkromných zberateľov.

V roku 2008 sa mu dostalo vzácneho ocenenia v podobe pozvania na XXXII. medzinárodný kongres zberateľov Ex-libris, v Číne, v delegácii reprezentatívnej TOP 10 jeho uznávaných tvorcov z Európy.

Už od roku 1967 je aj tvorcom obľúbených, umelecky hodnotných a zberateľmi cenených a vyhľadávaných - malých grafík - litografických novoročeniek- péefiek, lahodilo otimisticky povzbudivých - najčastejšie v podobe krásnych - očarujúcich devúch prinášajúcich koše hrozna, poháre úspechov, štvorlístky, alebo iba tak ponúkajúce očarujúco lákavo rozosmiate ústa. Vlastných, ale ja pre svojich dobrých priateľov a známych (F. Dvořák).

Významnou súčasťou jeho života je aj hudba, ktorá ho sprevádza od jeho detstva. Ako študent kreslenia hrával aj so svojim profesorom Cyrilom Boudom. Premietol ju, v 80. rokoch, aj do svojich Ex-libris, do súboru excelentných portrétov hudobníkov ((F.Chopin, L.Armstrong, G.Mahler, E. Piaf, D.Ellington, F.Waller, Lyra Pragensis), ako aj do osobnosti literatúry (G. Mahler, K. Čapek). V roku 1972 bol aj pri zrode hudobného zoskupenia grafikov známy ako Grafičanka (J.Anderle, K.Demel, J.Jeňýk Pacák, J.Hořánek).

Od roku 1995 až dodnes je predsedom Združenia českých umelcov grafikov HOLLAR. Výtvarné združenie spája grafikov bez rozdielu výtvarných názorov, bez rozdielu generácií a dáva im oprávnený pocit účasti na spoluvytváraní výtvarnej kultúry našej doby."

Tvorca známok Vladimír Suchánek oslávil osemdesiatku

Vladimír Suchánek na "líbaní múzy" neverí. Pre každého človeka, umelca nevynímajúc, je najväčšou inšpiráciou život, ktorý človek žije a svet, ktorý ho obklopuje. Výtvarník má však navyše ešte vzácnu schopnosť vyjadriť svoj vzťah k životu obrazom. Ako každý výtvarník, aj on má svoje skromné nesplnené prianie - vytvoriť nové grafické listy s ktorými by bol spokojný a tak dokázal sám sebe, že je toho schopný. Z kresla predsedu združenia HOLLAR (od roku 1995) fandí mladým umelcom. Je si však vedomý, že už skončilo vo výtvarnom svete obdobie od gotiky až po abstrakciu a po storočia platné výtvarné disciplíny (kresba, maľba, grafika, sochárstvo) a nahradilo ich niečo nové, čo pripomína neohraničenú show o vyjadrenie životných pocitov súčasných umelcov. Majster žije a tvorí v Prahe.

Autor: Peter Závacký | 12. 3. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář