Tvorba exponátu - použití výsadního tisku VT 11

Datum vydání: 5. 7. 2003


V tomto článku přináším názor na uplatnění výsadního tisku VT 11 ve výstavním exponátu. Cílem je vyvolat reakci Vás, kolegů a vystavovatelů. V rámci věčné diskuse nad vhodným a nevhodným materiálem do exponátu chci přispět svoji "troškou do mlýna".

Na propagační výstavě konané ve Vysokém Mýtě jsem využil vzácné příležitosti a v rámci osobního setkání s předsedou SČF Ing. Brendlem jsme diskutovali u mého exponátu "Program Vostok a Voschod". Pan předseda souhlasil s mým návrhem a provedl "neoficiální" hodnocení exponátu. Rád bych také touto cestou vyjádřil svůj obdiv nad profesionalitou při hodnocení, které tento zkušený vystavovatel a juryman prezentoval.

V exponátu jsem použil k dokumentaci tvaru lodi Vostok výsadní tisk Československé pošty VT 11. Důvody pro jeho zařazení byly následující:

- kritérium "rozmanitost materiálu",
- kritérium "vzácnost materiálu" (katalogová cena Kč 2.500, cena tržní asi poloviční)

Vyobrazení lodi Vostok je nejen na VT, ale i na obálce, ve které byl VT oficiálně rozesílán, neboť plnil funkci novoročenky. Vyobrazení lodi je převzato z FDC (Vostok vybarven stříbrně, razítko na FDC Praha 5. 4. 1981).

Na obálce pro VT je Vostok nevybarven a dále chybí červené datum 12. 4. 1961. Bohužel, na obálce chybí označení vydavatele (tedy "Československá pošta") tak, jak je to uvedeno na FDC.

Vzhledem k tomu, že v exponátu smějí být vystaveny materiály, které byly poštovní správou vydány za účelem poštovního spojení, raději jsem tento VT z listu pojednávajícím o Vostoku vyndal. Po diskusi s Ing. Brendlem se domnívám, že ani obálka není vhodný materiál, a to z důvodu neuvedení vydavatele. V tuto chvíli tedy použití VT ani obálky k VT raději nedoporučuji - nebo někdo z Vás dokáže použití zdůvodnit? Těším se na Vaše názory.

Psáno pro Zpravodaj sekce kosmos č. 3/03.

Ilustrace ke článku:
1 - FDC ke známce J.A.Gagarin (Vostok vybarven stříbrně, datum je)
2 - VT 11 (motiv "Vostok" z FDC zvětšen)
3 - VT 11 - vnitřní část s natištěným "Ing. Michal Ondrejka, I.námestník ministra spojov ČSSR)
4 - VT 11 - vnitřní část bez natištěného viz 3, s podpisem "Fischer"
5 - VT 11 - vnitřní část bez natištěného viz 3, s podpisem "ministr V.Chalupa"
6 - obálka, v níž byl VT rozesílán (Vostok nevybarven, datum není velikost motivu stejná jako na FDC)

Autor: Petr Fencl
technika@nopek.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz