Turnaj vo filatelistickom PEXESE

Ako sme deťom v škole po oslave Dňa slovenskej poštovej známky na sklonku minulého roka sľúbili, pripravil som pre žiakov školy školský turnaj v tejto obľúbenej hre detí. Každá trieda a skupina školského klubu detí dostala jednu sadu hry PEXESO, ktorú pred rokmi vydal POFIS s obrazmi slovenských známok, vydávaných v prvých rokoch emisnej činnosti. Poprosil som učiteľov na 1. stupni ZŠ a vychovávateľov školského klubu, aby podľa záujmu detí si túto hru zahrali a určili 4 najúspešnejších hráčov. Celoškolské finále sme uskutočnili po triednych koláchv poslednom dni 1. polroku, keď sa vydávali žiakom polročné vysvedčenia. Záverečného turnaja sa zuúčastnili zástupcovia všetkých tried 2. až 4. ročníka a jednu skupinu tvorili žiaci z filatelistického krúžku, ktorý pracuje v škole. Malých prváčikov sme do súťaže zatiaľ nezapojili. Celkom v školskom kole súťažilo 25 žiakov, ktorí si zahrali najprv v 4 skupinách jednu hru a 2 najúspešnejší z každej skupiny postúpili do 2. kola, kde so po odohraní jednej hry sčítali výsledky žiakov oboch kôl. Tak sa dali určiť víťazi na 1. – 3. mieste. Ceny pre žiakov venovala škola – zápisníky s perom, POFIS daroval knižky s poštárskou tematikou, FDC, kľúčenky a poštové hárčeky slovenských známok a komisia mládeže ZSF venovala kartičky s pečiatkami. Pre zaujímavosť uvediem, že víťazom sa stal štvrták Adam, ktorý z dvoch hier získal 35 dvojíc obrázkov pexesa.

Úspešné podujatie mi vnuklo myšlienku pripraviť počas jarných prázdnin podobnú súťaž pre žiakov všetkých trnavských základných škôl. Hádam sa to podarí.

O atmosfére počas súťaže svedčí pár pripojených fotografií. Príklad s filatelistickým PEXESOM svedčí o tom, že pre činnosť detí a vzbudenie ich záujmu o známky (poštové) ani netreba nejak zvlášť premýšľať.

Turnaj  vo filatelistickom PEXESE

Turnaj  vo filatelistickom PEXESE

Turnaj  vo filatelistickom PEXESE

Turnaj  vo filatelistickom PEXESE


Autor: Ján Mička | 8. 2. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223