Trnavský samosprávny kraj (aj) pre filatelistov

TTSK – čo je v skratke označenie z názvu príspevku, sa príležitostne venuje aj zberateľom poštových známok a filatelii. Tohto roku, už po piaty raz organizoval v Piešťanoch letecký deň, tentoraz ako Balónovú megafiestu v dňoch 6. – 7. septembra 2013 s mottom 5. dni národnej hrdosti. K balónovej megafieste bol samosprávnym krajom vydaný farebný reprezentatívny bulletin pre návštevníkov podujatia s pozvánkou predsedu TTSK Tibora Mikuša, s príhovorom gen. riaditeľa SP, a.s. Tomáša Druckera a ďalších. Generálny riaditeľ SP Tomáš Drucker vo svojom príhovore o.i. pripomenul aj filatelistický rozmer megafiesty – balónovú poštu a príležitostné poštové pečiatky pre návštevníkov. Prvá bola venovaná 2. roč. memoriálu kpt. Tomáša Munka a druhá s historizujúcim označením 1. letúnsky deň na Slovensku 1914 bola venovaná letcovi - konštruktérovi A. Kvaszovi. Autormi výtvarných návrhov pečiatok boli Ivan Krajčovič a Alexander Urminský. K podujatiu bola vydaná aj poštová obálka s logom podujatia (autor R. Kucmen), a propagačný štočok výplatného stroja TTSK. Pre zberateľov známok, resp. tlačových listov s personalizovaným kupónom bola vyhotovená prítlač na kupón známky Slovenska T2 50 g č. 253. Okraj tlačového listu bol vhodne doplnený portrétmi kozmonautov Eugene Andrewa Cernana, Vladimíra Remeka a Ivana Bellu.

5 strán bulletinu sa zaoberalo históriou doterajších leteckých Dní národnej hrdosti s bohatou obrazovou dokumentáciou. Najstaršiu históriu letectva v Piešťanoch priblížil príspevok Od balónov k lietadlám, na ktorý nadväzovali články o Štefanovi Baničovi, Jozefovi Murgašovi a Andrejovi Kvaszovi. Ďalšie články bližšie popisovali históriu lietania balónov na Slovensku, vrátane viacerých, pre mnohých objavných zistení a pripomenutí (pristátia balónov a lety vzducholodí na Slovensku, pozorovania M. R. Štefánika, projekt vzducholodí Zeppelinov Trnavčanmi bratmi Petrovičovcami (!) a iné). Zaujímavý článok je o kpt. T. Munkovi, slovenskom letcovi, ktorý zahynul pri humanitárnej akcii v Indonézii v r. 2011.

Niektoré články bulletinu sú priam výzvou pre slovenské kluby filatelistov (Piešťany, Trnava, Brezová p. Bradlom), aby nezabudli v budúcom roku iniciovať vydanie príležitostných poštových pečiatok – napr. Odlet piešťanských letcov na pomoc SNP (40. výr. SNP), M.R. Štefánik a jeho meteorologické pozorovania, 100 rokov patentu USA na padák Štefana Baniča (25.8.2014) a iné. Ak sa aspoň čiastočne z toho niečo podarí realizovať, bude to významným príspevkom do zbierok aerofilatelistov aj dokumentáciou slovenského letectva.

Všetky vydané poštové a filatelistické materiály k Balónovej megafieste s tematicky vhodnými produktmi, vydanými poštou už skôr, dávajú možnosti na zhotovenie exponátu mládeže, príp. propagačného 1 rámového exponátu k dejinám slovenského letectva.

Zásluhou Trnavského samosprávneho kraja tak získali nielen aerofilatelisti alebo regionálni zberatelia hodnotný filatelistický materiál, ktorý je v mnohom jedinečný. A poďakovanie patrí aj spolupracujúcej Slovenskej pošte, a.s., a piešťanským filatelistom.

Trnavský samosprávny kraj (aj) pre filatelistov


Autor: Ján Mička | 9. 10. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223