Trnava v sieti poštových spojov

Vydavateľstvo TIRNA v Trnave vydalo publikáciu Hadriána Radvániho Trnava v sieti poštových spojov, ktorá mapuje poštovú históriu prvého (najstaršieho) slovenského slobodného kráľovského mesta Trnavy. Súčasne je Trnava známa ako miesto, odkiaľ pochádza najstaršia poštová pečiatka z územia Slovenska V. TIRNAU z roku 1752 a tiež ako mesto, v ktorom má pošta práve 275 rokov, keďže poštové linky prechádzali a zastavovali sa v neďalekých Hrnčiarovciach. Autor uvádza okrem všeobecných informácií o histórii poštovníctva aj množstvo cenných konkrétnych zistení z archívov (napr. zoznam trnavských poštmajstrov) a osobných výskumov, napr. lokalizáciu miest, kde v minulosti sídlila pošta v Trnave. Zaujímavým dokumentom je fotografia absolventov prvého kurzu slovenských poštárov po vzniku Republiky, konaného v Prahe r. 1919 aj s vyobrazením vysvedčenia. (Medzi účastníkmi je otec autora, ktorého pamiatke je publikácia venobvaná).

Uverejnené fotografie (kópie) známok, celín a iného materiálu s pečiatkami Trnavy je síce viac menej náhodný a iba ilustratívny, aj tak však knižka nestráca svoje čaro pre filatelistu a zberateľa Tirnavík aj pre poštového historika. O vydanie publikácie sa zaslúžilo poskytnutou dotáciou mesto Trnava. Kniha bola uvedená čitateľom v rámci knižného salónu LIBRIÁDA, ktorý sa v marci konal v Trnave.

Autor: Ján Mička | 27. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223