Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?

Známky Trávankór-Kóčínu byly vydány již v den vzniku této unie 1.července 1949. Pro první přetiskovou emisi byly použity známky Trávankóru z let 1939-1941. Tyto známky byly tištěny v arších o dvou velikostech, které byly vždy rozděleny na poloviny meziaršími. Pro menší formát měla každá polovina 12 řad po 7 známkách, pro větší formát to pak bylo 14 řad po 4 známkách. Celkem bylo přetištěno 7 hodnot. Přetisk tvoří dva řádky, které označují novou měnu. První řádek je v angličtině, druhý pak v místním písmu – malayalamštině.

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?

V nedávné době se mi podařilo získat celý arch známky s přetiskem FOUR PIES na známce 8 cash. Katalog SG uvádí dvě deskové vady přetisku. Na pravé části archu se v pozici 21 nachází převrácené S v PIES. Kromě této vady se během tisku vytvořila další desková vada FOUP místo FOUR poškozením pravé nožičky písmene R. Literatura uvádí, že toto poškození nastalo na pozici 77 pravé části archu, ale pravděpodobně se tato vada vyskytuje na jiném místě.

Detailním studiem získaného archu jsem však nalezl další výrazné deskové vady. Prvním velkým překvapením byl nález převráceného S v PIES nejen na známé pozici 21, ale také na další pozici 11 – obě na pravé části archu. Obě varianty lze od sebe jednoduše rozpoznat dle prvního malayalamského znaku (N), který je na pozici 21 tlustší a má trochu jiný tvar.

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?
Převrácené S - Pozice 11

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?
Převrácené S - Pozice 21

Další dvě deskové vady mají společný znak – použití jiného písmena. Na levé části archu je to chybné R na pozici 72 a chybné U v pravé části archu na pozici 54. Obě chybná písmena jsou o něco menší a širší.

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?
Chybné R

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?
Chybné U

Porovnáním použitého fontu jsem dospěl k názoru, že chybné fonty obou písmen přesně odpovídají fontu použitému pro druhý služební přetisk (typ O2), jak je vidět na následujícím obrázku. To by tak byla první doložená varianta tohoto druhu. Obdobná varianta ve druhém služebním přetisku s jiným fontem pro koncové E totiž neodpovídá žádnému použitému fontu.

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?

Variantu FOUP jsem na archu nenalezl. Na pozici 14 v pravé části archu je však písmeno R již částečně poškozeno.

Trávankór-Kóčín – nová přetisková deska pro FOUR PIES?

Tento objev považuji za velmi důležitý a proto jsem napsal přímo firmě Stanley Gibbons s tím, že by bylo velmi vhodné, aby obě tyto nové varianty chybných fontů byly v dalším vydání nově zařazeny. Jejich odpověď mě však velmi překvapila. Odepsali mi, že sice jsou tyto varianty zajímavé (a více se jim líbilo převrácené S v další pozici než chybné fonty), ale že nehodlají v katalogu uvádět všechny konstantní varianty. Z tohoto důvodu nebudou tyto varianty nově uvedeny.

Otázkou je, zda se jedná o novou přetiskovou desku. Je známo, že některé deskové vady byly v průběhu tisku rychle opraveny (to je třeba případ výše uvedeného chybného E pro druhý typ přetisku). V případě opravy by pak mohly být opraveny jen tyto dvě chybná písmena a jedna varianta s převráceným S. Pro nedostatek archového materiálu si však na definitivní odpověď musíme ještě počkat.

Autor: Jiří Černý | 26. 9. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223