Tradice známkové tvorby – komentář

Při letošním vydání příležitostné známky Tradice Zn. č. 422 se nechali její autoři inspirovat jednou z nejběžnějších známek socialistického Československa, i když například touto známkou na opticky zjasněném papíru by zajisté málokterý specialista pohrdl. Faktem však zůstává, že v dnešní době příklonu k poštovní historii a sbírání celistvostí, obliba jednoznámkových frankatur stoupá úměrně s vysychající zásobou stolkařů na burzách. Zařadit dnes do sbírky čistou, úhledně napsanou celistvost, se známkou pěkně centrovanou, a s kvalitním otiskem denního razítka, alespoň takovou, jakou vidíme na obrázku č. 1, můžeme považovat za malý svátek.

Tradice známkové tvorby – komentář

Obr. 1: Takto nějak vypadala jednoznámková frankatura před 45 lety


Není mým úmyslem vytvářet dojem, že se v obou obrázcích jedná o nějakou výjimečnou zvláštnost. Spíše naopak. V prvním případě jde o naprosto obyčejnou známku, jak jsem napsal, vydanou ve více jak 400 milionech kusů. Když odpočítáme těch několik desítek tisíc kusů určených filatelistům do zásobníků, máme rekordmana, srovnatelného na našem území snad jen se známkami starého dobrého Rakouska-Uherska. Vzpomínám si, jak na světové výstavě v Praze, tuším roku 1968, naplnil známkami této emisní série jeden sběratel krychli o straně jeden metr. To bylo nějakého papíru! S odstupem let se dnes můžeme pousmát nad běžnou praxí. Když se nějaká známka přejedla po ročním používání natolik, že se jí ani nejzarputilejší řezník–filatelista nůžkami ani nedotkl, jako by přestávala žít. Co mne ale zaujalo dnes, je komická zkušenost. Chtěl jsem vytáhnout ze své sbírky nějakou celistvost k oscanování, dlouho jsem přehrabával doporučené dopisy a jiné "špeky", ale po kvalitní, jednoznámkové frankatuře jako by se zem slehla. Vsadím poslední pinzetu, že vy na tom budete podobně.

Tradice známkové tvorby – komentář

Obr. 2: A takto nějak dnes.


A co je zvláštního na druhém obrázku? Asi to samé, jenomže tato celistvost bude muset také zestárnout, aby se nad ní za padesát let někdo rozplýval. Jako bych slyšel ty "zasvěcené" komentáře: "Podívej, tady mám velice zajímavou celistvost. Jednoznámková frankatura ze závěru šestého tarifního období, pouze deset dní." Tak to je na ní zajímavé!

Autor: Pavel Lukavský | 16. 2. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223