Tradice české známkové tvorby - J. Lukavský

Tradice české známkové tvorby - J. Lukavský


Katalogové číslo: 0457
Datum vydání: 20.01.2006
Nominále: 7.5 Kč
Tiskové listy: 30 ks známek
Rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Bedřich Housa
Rytina: Bedřich Housa

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě světlezelené, červené a modré

Námět známky: rytecký přepis známky 30 h z emise Světová výstava poštovních známek PRAGA 1968 z roku 1967 Jaroslava Lukavského a rytce Ladislava Jirky, která se řadí série leteckých známek. Na známce je letecký pohled na Pražský hrad ve směru od Matyášovy brány. Současný rytecký přepis je doplněn jmény obou tvůrců původní známky a textem TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY. Jaroslav Lukavský (11. 3. 1924 – 12. 12. 1984) studoval na Státní grafické škole v Praze, později na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů V. Pukla a V. Silovského. Ve své tvorbě se zabýval převážně dřevorytem. Mezi jeho pracemi je zastoupena jak drobná grafika a ex libris, tak i listy velkého formátu a ilustrace řady publikací i četných bibliofilií pro různá nakladatelství. Vyhraněný grafický projev J. Lukavského nalezl výrazné uplatnění v československé známkové tvorbě, do které vstoupil v r. 1960. Dal výtvarnou i koncepční ukázněnost řadě tematických okruhů, zejména u motivů výzkumu vesmíru. Grafik a rytec Ladislav Jirka (11. 2. 1914 – 15. 5. 1986) se vyučil rytectví v dílně F. Malínského v Plzni. V r. 1939 byl přijat jako figurální rytec do tiskárny bankovek tehdejší Národní banky československé v Praze, nynější Státní tiskárny cenin, kde pracoval 35 let. Vedle svého zaměstnání se L. Jirka dále vzdělával: navštěvoval školu ak. malíře J. Šilhavého, kurzy kreslení ve spolku Mánes, školil se ve figurální kresbě u profesorů a malířů Sychry, Tittelbacha, Holého a Janouška. Kromě bankovek vytvořil kolem pěti set rytin pro známky, aršíky, kupony a FDC, a to i pro zahraniční poštovní správy. Spolupracoval s významnými umělci, jako byli Cyril Bouda, Jaroslav Lukavský nebo Karel Svolinský.

Autor: Česká pošta | 30. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223