Tohle není katastrofní pošta

– tohle je poštovní katastrofa (obr.1+2), a to jen díky neskutečně blbému papíru, který československá poštovní správa používala v době „budování socializmu“ na výrobu aerogramů.

Tohle není katastrofní pošta

Tohle není katastrofní pošta

Pod dojmem Celostátní aerofilatelistické výstavy 1967 v Bratislavě jsem se nějaký čas zajímal o aerofilatelii a účastnil se posílání zásilek k získání aerofilatelistických celistvostí dokumentujících zahajovací lety na nových linkách Československých aerolinií. A tak vznikla i přiložená ukázka.

Bývalo totiž dobrým zvykem aerofilatelistů i obchodníků na celém světě (a snad je tomu doposud), že si pořizovali tzv. „prvolety“, tedy celistvosti dokumentující poštovní přepravu zahajovacím letem některé letecké společnosti. Dělo se tak již v meziválečném období a pokračovalo to i po druhé světové válce. Za všechny připomenu zahajovací let Praha-NewYork v roce 1946 (viz přiložený výstřižek se známkou Pofis L16, vydanou k této příležitosti – obr.3).

Tohle není katastrofní pošta

Vrátím se ke zmiňované „poštovní katastrofě“, která asi přispěla k tomu, že jsem postupně aerofilatelii opustil. Při představě, co bude doručeno adresátovi, jsem po této zkušenosti litoval každého, kdo se odhodlal napsat sdělení do zámoří do aerogramu. Když jsem porovnával kvalitu papíru aerogramů z jiných krajin, nechápal jsem to a nepochopil to dodnes.

Pro úplnost uvádím, že skutečná katastrofní pošta (anglicky crash covers) je označení pro listovní zásilky zachráněné po nehodě poštovního kursu (např. při havárii letadla, požáru poštovního vagonu, ztroskotání poštovní lodě, a pod.). Takové zásilky nesou znaky poškození a pošta je doručuje opatřené vysvětlujícími razítky, nálepkami nebo poznámkami. Jedná se o sběratelsky velmi zajímavé a ceněné celistvosti.

Autor: Jaroslav Tomandl | 7. 2. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář