TemaFÓRUM: Otevřená výstavní třída – možnosti nefilatelistického materiálu

Filatelie otevřela na prahu nového tisíciletí další bránu pro tvorbu a vystavování exponátů. Přichází třída otevřená (OPEN CLASS) a třída jednorámových exponátů (ONE-FRAME EXHIBIT). Exponáty pro tyto výstavní třídy se sice začaly tvořit právě koncem uplynulého století, ale doposud je to spíše jen pootevření brány do neznáma. Je chvályhodné, že se našla dobrá vůle v přístupu k něčemu novému, neprozkoumanému, ale i slibujícímu pohled za známkový obzor, kde může být ta tajemná síla, dnes tak potřebná, aby se filatelie stala ještě poutavější.

Začátky filatelie se spojují s dobou prastarých rodičů z poloviny 19. století, kdy se tvořily pravidla sbírání známek a jejich vystavování. Tehdy nad novým sběratelským odvětvím vysvitlo slunce – začaly se tvořit ostrůvky – filatelistické spolky, později zastřešené světovou institucí FIP. Od té doby uplynulo hodně změn, fazón výstavních řádů, až k nejpřísnější uniformě. Svět se však mění a s ním nejen my, ale i FIP, která přichází s novinkou. Ta pro mnohé z nás není cizí. Jen si vzpomeňme, když jsme neměli potřebný filatelistický materiál, jak jsme se snažili vyrobit a propašovat do exponátu nefilatelistický materiál. Dnes se brána otevírá a otevírá se na První filatelistické výstavě jednorámových exponátů BYTČA 2002.

Východisko se tedy našlo v otevřené třídě a doufejme, že stav není pouze sezónní. Tvorba exponátu otevřené třídy připouští až 49 procent nefilatelistického materiálu. To je zásada. Jednoduchá, srozumitelná, pochopitelná. Už z tohoto je zřejmé, že nefilatelistický materiál může být jen doplňkovým, že jeho posláním je dotváření tématu, jeho rozvíjení v úměrném procentu tím, co se nedá vyjádřit (nebo lépe vyjádřit) filatelistickým materiálem.

Je potřebné podtrhnout, že nefilatelistický materiál není možno hodnotit jako druhořadý, jako nějakou vatu na vyplnění prázdných míst albového listu. I nefilatelistický materiál má své měřítko hodnot, své priority a jeho poznání vyžaduje shromažďování vědomostí. Vyžaduje si i návštěvu jiných sběratelských „pater“ nebo dokonce všudypřítomnost. Je pochopitelné, že se to netýká pouze tvůrců exponátu, ale i hodnotitelů, rozhodčích či porotců. Nepostačí pouhé konstatování, že vystavovatel má v exponátu zařazený různorodý nefilatelistický materiál. I ten, podobně jako filatelistický materiál, má svou hierarchii hodnot. Jinak řečeno, není nálepka jako nálepka.

Vzpomínám si na dřívější poznatek právě z Bytče, kdy jsem navštívil staršího filatelistu p. Ladislava Gondžára. On, filatelista, hledal nálepky ze zápalkových krabiček. Totiž právní nástupci zakladatelů nejstarší zápalkárny na Slovensku v roce 1879 Reicha a Steinera, po roce 1948 žijící v USA, požádali p. Gondžára, aby sehnal první čtyři nálepky ze zápalkových krabiček z jejich firmy v Bytči. Za jednu nálepku nabízeli 1.000 USD! To bylo před pětadvaceti lety. Hledal, nesehnal.

Pokud by někdo z filatelistů tvořil exponát otevřené třídy s regionální tematikou Bytče a zařadil byť i jen jednu z těchto prvních zápalkových nálepek do exponátu, rovnalo by se to vysoce kvalitní známce klasického období. Totéž je možno říci o filokartii, telefonních kartách či jiném nefilatelistickém materiálu.

Jaký nefilatelistický materiál se předpokládá jako vhodný k zařazení do exponátu otevřené třídy?

Rozhodně záleží na zvoleném námětu, ale do námětového exponátu je zřejmě možno zařadit vše dvojrozměrné s přiměřenou plošností, pokud materiál splňuje požadavky tématu, je originální a esteticky vhodný. Uvedené je vyslovený názor s určitými prvky, které by mohla splňovat později prodiskutovaná definice.

Možná se někdo pozastaví nad uvedeným prvkem estetického požadavku. Jsem přesvědčen, že estetické hledisko je opodstatněné. Zřejmě by esteticky nepůsobil nějaký velkoplošný obal z knihy nebo plakát, noviny (nesložené v dostatečné míře), třebaže by materiál souvisel s námětem, rozvíjel by jej. V konkrétním případě bude na tvůrci exponátu, které hledisko upřednostní. Rozhodně by měl brát do úvahy, že některý velkoplošný materiál může být vhodný, dokonce nutný, ale na druhé straně právě svým objemem může „dusit“ jiné, i z albového listu před ním nebo za ním. Proto jako vhodnější se jeví umístění nefilatelistických materiálů menších rozměrů, což by bylo adekvátní k zařazenému filatelistickému materiálu. Zřejmě velikost pohlednice by mohla být optimálním rozměrovým kritériem. Pravda, výjimka je možná zařazením nefilatelistického materiálu větší plochy, ale tvůrce exponátu beroucí do úvahy estetické hledisko, by měl umožnit případnou obměnu zařazením porovnatelné velikosti dalšího nefilatelistického materiálu na jiný albový list. Jde mu přece o to, aby celá plocha působila i esteticky, vyváženě a sjednoceně. To už však je kapitola technického postupu tvorby exponátu, což není předmětem tohoto příspěvku (pouze okrajově).

Tedy, použití jakého nefilatelistického exponátu přichází do úvahy při tvorbě exponátu otevřené třídy?

- adresa odesílatele nebo příjemce listovní zásilky
- hliníková známka osobní identifikace občana z doby války
- hliníková známka osobní identifikace vojáka
- autogram významné osobnosti na dopise nebo výstřižku
- bankovky
- jízdenky hromadných dopravních prostředků
- členské známky orgánů, institucí
- dodací listy – ilustrované tiskopisy
- exlibris
- firemní loga
- ilustrované tiskopisy podniků, továren – faktury
- fotografie, dle možností starší než 40 let
- jídelní lístky z restaurací (ad hoc z recepcí)
- kovový plátek (různé znaky, iniciály apod.)
- kolky, jednotlivé kusy nebo použité na tiskopisech
- legitimace různých institucí i politických stran
- letáky, z válečného období i současné propagační
- litografie
- látka nebo jiná textilie a na ní natištěný obraz, znak
- mince
- náčrty akademických malířů, miniatury
- nálepky z různých příležitostí
- navštívenky
- objednávky – ilustrované tiskopisy dřívějších firem
- obrázky – daguerrotypie
- propagační nálepky ze zboží
- otisky firemních razítek
- otisky fiskálních razítek (institucí)
- odznaky (pouze minimální tloušťky, aby nepoškodily sklo)
- pivní tácky
- plakátky
- potvrzenky (úřední) nebo staré kvitance
- pozvánky (na různé příležitosti)
- pohlednice
- recepisy (tiskopisy, zejména starší)
- rukopis významné osobnosti
- ubrousky
- skládačky z různých příležitostí (zpravidla z vernisáží)
- svaté obrázky
- soukromé přítisky, neúřední vydání
- telefonní karty
- tituly novin a časopisů
- titulní strany z cigaretových a cigárových krabiček
- tiskopisy orgánů státní moci nebo státní správy, zejména s příslušným znakem nebo emblémem
- vstupenky
- nálepky ze zápalkových krabiček
- žetony (kartonové)
- losy

Uvedený výčet je pouze demonstrativní a je na každém tvůrci, aby do svého exponátu přispěl svou další originalitou, výzkumem. Osobně věřím, že tvůrců exponátů otevřené třídy bude přibývat a mezi exponáty bude nejeden oku lahodící filatelistický song.

Převzato z katalogu První filatelistické výstavy jednorámových exponátů Bytča 2002.

JUDr. Otto Gáťa, Martin

Autor: Redakce TemaFóra | 6. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223