Reklama

merkur-revue.eu

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech

Léčivo a lék se staly nezbytnou součástí v prevenci a léčení chorob v životě nejen lidí a zvířat, ale i rostlin. Na jejich výzkumu, výrobě a kontrole a následné distribuci se kromě lékařů a inženýrů podílejí též lékárníci.

Váš komentář