Reklama

merkur-revue.eu

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech

Léčivo a lék se staly nezbytnou součástí v prevenci a léčení chorob v životě nejen lidí a zvířat, ale i rostlin. Na jejich výzkumu, výrobě a kontrole a následné distribuci se kromě lékařů a inženýrů podílejí též lékárníci. Tito byli v průběhu staletí vychováváni nejprve především v klášterních lékárnách, později na lékařských a přírodovědeckých fakultách a konečně na samostatných farmaceutických fakultách. Tyto vznikly v Československu v roce 1952; jejich vývoj byl vzhledem k politickému dění ve státě složitý.

V České republice jsou v současné době dvě farmaceutické fakulty: v Hradci Králové při Univerzitě Karlově v Praze (obr.1) a v Brně jako jedna ze tří fakult Veterinární a farmaceutické univerzity (obr.2). Jediná československá, nyní slovenská farmaceutická fakulta se dožila nepřetržitého působení padesáti let v roce 2002 (obr.3,4), protože v českých zemích bylo studium farmacie postupně rušeno (Praha, Brno). V Bratislavě byla v letech 1960-1969 celostátní fakulta.

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech (Obr. 1)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 2)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 3)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 4)

Farmaceutické fakulty jsou připomínány na různých poštovních materiálech, buď při výročí jejich vzniku nebo v běžném provozu na otiscích výplatních strojů.

V roce 1982 oslavila pařížská farmaceutická fakulta sté výročí svého trvání, což pošta připomněla příležitostným poštovním razítkem (obr.5). Fakulty v Nantes a Nancy jsou připomenuty otisky výplatních strojů (obr.6,7).

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 5)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 6)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 7)


Starší je medicínsko-farmaceutická fakulta v Bukurešti založená již v roce 1857. Její významní představitelé, N. Kretzulescu a C. Davila, zakladatel farmaceutické fakulty a bukurešťské botanické zahrady, jsou zobrazeni vedle budovy na známce 1,75 Lei (obr.8).

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 8)


Medicínsko-farmaceutické fakulty připomínají známky Senegalu, kde se fakulta nachází v Dakaru (obr.9), a známka Filipín vydaná v roce 1971 při příležitosti stého výročí jejího založení (obr.10). V tomtéž státě oslavila v roce 1968 své šedesátileté působení kolej pro výchovu pracovníků pro farmaceutické vědy (obr.11).

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 9)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 10)

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 11)


Na maďarské známce je kromě budovy fakulty, chemického vzorce a laboratorního zařízení vyobrazen Than Károly, chemik-farmaceut, editor prvních dvou vydání maďarského lékopisu (obr.12).

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 12)


Padesátileté výročí založení Charkovského farmaceutického institutu připomíná obrazová celinová obálka SSSR vydaná v roce 1971 (obr.13).

TemaFÓRUM: Farmaceutické školství na poštovních materiálech
(Obr. 13)


V tomto článku byly uvedeny jen nejdůležitější poštovní materiály ukazující jak na vývoj farmaceutického školství, tak různé použití při jeho propagaci.

Navazující tematické články:
Léčivo a lék na poštovní známce – Solutio 2000/01
Lékárny a lékárníci na poštovní známce – Solutio 2002/03
Československá farmakochemie ve světle filatelie – Chemické listy 1992

RNDr. Libor Nováček, Brno


Autor: Redakce TemaFóra | 14. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář