Reklama

merkur-revue.eu

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

V poslední době se mi dostalo do rukou několik zajímavých celistvostí, u nichž váhám s možností využití v námětovém exponátu. Předpokládám, že se mezi čtenáři najde někdo, kdo ví o těchto materiálech více a dokáže zasvěceně odpovědět.

Na obr. 1 a 2 jsou německé firemní obálky. Zajímavostí je způsob jejich vyplacení – jsou použity samolepky o rozměru cca 88x27 mm, na kterých jsou uvedeny všechny potřebné údaje, tj. datum, název poštovního úřadu, označení státu a výše výplatného. Z námětového hlediska je zajímavé, že tyto samolepky obsahují i firemní znak odesílatele. Lze tyto dopisy použít (např. k dokumentaci těchto firem)?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 1: firemní obálka firmy Bayer s nálepkou sloužící k uhrazení poštovného

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 2: detail nálepky z firemního dopisu firmy Henkel

Obrázek 3 přináší otisk razítka, u kterého však nevím, o jaké razítko se vlastně jedná (a zda jde vůbec o razítko) – je v barvě černé, také obsahuje všechny základní informace o datu a místu odeslání zásilky a rovněž o zaplacení poštovného (P.P. – poštovné paušalováno). Lze tento otisk v námětovém exponátu použít (např. k dokumentaci firmy Medicom International)? A ví někdo, co znamená zkratka OP?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 3: dokáže někdo určit i správný název pro tento otisk?

Na obr. 4 je titulní strana bulletinu australské pošty. Jde o služební leteckou zásilku australské pošty (viz označení) a z tohoto důvodu lze obal v exponátu použít. Protože však jde o titulní stranu neoddělitelně spojenou se zbytkem brožury, ptám se: lze v exponátu použít i další stránky bulletinu (viz obr.5)?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 4: obrázek žraloka na titulní straně lze v námětovém exponátu použít; lze využít i obsah bulletinu?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 5: vnitřní strany téhož bulletinu; lze je využít?

Ukázky na obr. 6 až 8 jsem získal od ing. Brendla. Jde o novinové zásilky s předtištěnými údaji o odesílateli, kategorii zásilky a zaplacení poštovného. Lze tyto celistvosti využít v námětovém exponátu (popřípadě které atributy)?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 6: obal novinové zásilky deníku Times

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 7: obal novinové zásilky deníku The Guardian

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 8: obal tiskovinové zásilky univerzity v Cambridge

Obrázky 9, 10 a 11 ukazují služební obálky francouzské pošty; na rubu mají různé reklamy (na ukázkách jde o fotoslužbu a o objednávku známek a mincí). Lze tyto reklamy využít v námětovém exponátu?

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 9: přední a zadní strana francouzské služební obálky s reklamou na fotografické služby

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 10: jiná služební obálka z Francie, zadní strana obsahuje reklamu na objednávku mincí

TemaFÓRUM 45/2005: Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech

Obr. 11: přední a zadní strana služební obálky francouzské pošty (přední strana totožná s obálkou na obr.10); na rubu firemní reklama na prodej poštovních známek

Budu rád, když mi zašlete odpovědi alespoň k některému z dotazů; budou uveřejněny v nejbližším čísle zpravodaje. Rovněž pokud máte doma materiály, s jejichž zařazením si nevíte rady, pošlete mi jejich kopie; rád jej obdobným způsobem zveřejním.


Autor: David Schiller | 12. 10. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář