Technické památky - Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál je úžasné technické dílo, které bylo vybudováno z podnětu knížete Jana Nepomuka Schwarzenbergra. Práce byly zahájeny roku 1789 a plavení dříví začalo v roce 1793.

Váš komentář