Technické památky: Baťův kanál

Datum vydání: 16. května 2012
Název emise: Technické památky: Baťův kanál
Nominální hodnota: 10 Kč
Katalogové číslo: 720
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina: Martin Srb
Tiskové listy:á 30 ks známek
Rozměr obrázu známky: 40 x 23 mm
Druh tisku: rotační ocelotisk v barvě tmavě modré oceli

Technické památky: Baťův kanál

Námět známky:

Příležitostná poštovní známka z tradiční emise technické památky, na které je vyobrazen přístav na Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou.
Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935 až 1938 v délce 52 km, která oba cíle spojovala. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).
Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.
Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický "baťovský" domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.
V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak pravidelná i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže (tzv. Hanácké Athény).
S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se počítá při výstavbě vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe. Provoz na Baťově kanálu by zůstal zachován a díky novému vodnímu koridoru bude napojen na síť evropských vodních cest.
Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 2 kupony. Na prvním kuponu je zobrazen výklopník, na kterém se z vagonů na lodě vyklápěl lignit. Na druhém kuponu je zobrazena plavební komora ve Vnorovech, která sloužila pro převedení lodí přes řeku Moravu zpět do Baťova kanálu a typizovaný domek pro obsluhu plavební komory. Kupony o rozměru 19 x 23 mm jsou vytištěny rotačním ocelotiskem v barvě tmavě modré oceli kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je zobrazen technický výkres výklopníku. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé. Na razítku je kotva s iniciály T. B. a text: Veselí nad Moravou, 16. 5. 2012.
(zdroj www.cpost.cz)

Technické památky: Baťův kanál

Technické památky: Baťův kanál

Technické památky: Baťův kanál

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 17. 5. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223