T. G. M. 1920 - výrobná chyba na ZP100 hodnoty 1000 h

Keď som minulý rok písal pre infofilu.cz článok S růží ve vlasech a bez růží ve vlasech uvažoval som, že ak si ho prečíta aspoň päťsto čitateľov, tak to budem považovať za úspech a záujem filatelistov o túto problematiku. V týchto dňoch článok atakuje päťtisícovú čítanosť a preto som sa rozhodol odmeniť čitateľov za túto poctu nasledujúcim článkom. Zhromaždenie filatelistického materiálu a naštudovanie nasledovnej výrobnej chyby mi trvalo viac ako päť rokov a veľmi rád sa s vami podelím o moje zistenia.


Najpopulárnejšími doskovými chybami známok pof. 142, 1000 h emisie T. G. Masaryk z roku 1920 sú predovšetkým doskové chyby (DV), ktoré sa vyskytovali na deviatom riadku tlačovej dosky. V tomto článku chcem opísať inú veľmi zaujímavú a výraznú výrobnú chybu (VV). Vyskytuje sa na ZP100 (obr.1.) na časti nákladu vytlačeného tlačovou doskou č. 1 (TD1). Táto chyba sa podľa mojich vedomostí na začiatku tlače ešte nevyskytovala a objavila sa až v priebehu tlače. Po rekonštrukcii TD1, počas ktorej boli vymenené riadky 7,8,9 a10 za nové, sa už pochopiteľne neobjavila.


T. G. M. 1920 - výrobná chyba na ZP100 hodnoty 1000 h

Obr.1. Zobrazenie doskovej chyby na ZP100 [3]


Ukážka zobrazená v ľavej časti (obr.1) bola zverejnená v zahraničnej literatúre [3]. Pre podrobnejší opis šikmej čiary prechádzajúcej cez medailón som použil mne dostupnú známku zobrazenú na (obr.2.)


T. G. M. 1920 - výrobná chyba na ZP100 hodnoty 1000 h


Obr.2. Detaily doskovej chyby


Chyba je opísaná Zděnkom Ryvolom v jeho práci [1] : „ Na časti nákladu od bobulek vlevo nad štítkom barevná čára medajlónu do pravé římsy“. Chybu, ktorá zodpovedá tomuto popisu, môžem potvrdiť na minimálne troch zobrazených kusoch (obr. 3, 4 a 5).


T. G. M. 1920 - výrobná chyba na ZP100 hodnoty 1000 h


Obr. 3, 4 a 5. Príklady výrobnej chyby na ZP100


Šikmá čiara, tak ako bola opísaná vyššie, začína pri bobuliach vľavo, postupuje diagonálne doprava medailónom cez jeho rám až do pravej rímsy. Na prvom obrázku, predpokladám, že je zobrazená, ešte v počiatočnom štádiu. V strede je obraz známky silne zliaty, čo je viditeľne predovšetkým na šrafovaní pozadia. Vďaka tomu sa ešte viac zvýraznila časť tejto šikmej čiary v pravej časti rámu a na rímse. Zvláštne je, že čiara neprechádza cez pravú stuhu. Pokračuje ďalej v rímse no nezasahuje do lišty tejto rímsy. Na obrázku č. 5 je obraz známky čistý a predpokladám, že TD1 bola v procese tlače vyčistená. Okrem uvádzanej šikmej čiary je v obraze známky napravo prekvapujúco aj druhá zvislá čiara, resp. šmuha. Tá prechádza cez čelo tváre a poškodzuje oko, ďalej pretína tvár, sako, rám, kukuricu a končí až vo výzdobe v pravej časti štítku. Môžeme sa len domnievať, že táto ťažká šmuha bola akousi identifikáciou tohto ZP, že jej obraz je už vážne poškodený. Napriek tomu nebola dozorom zadržaná a dostala sa z tlačiarni ČGÚ.


Na základe zistení z odbornej práce Zděnka Ryvolu, bola TD rekonštruovaná z dôvodu vážnych poškodení jednotlivých štočkov. Okrem viacerých DV na 9. riadku tzv. ruže vo vlasoch, ryhy na koreni nosa, škvŕn vo vlasoch [4], práve týmto príkladom zo ZP100 vieme potvrdiť, že aj posledný riadok bol vážne deštruovaný a vyžadoval si výmenu. Po rekonštrukcii TD1 môžeme novú dosku označiť ako TD2. Na tejto TD2 sa už na ZP100 nachádza iný štočok, ktorý má svoje charakteristické znaky a samozrejme sa na ňom už nenachádza táto popisovaná zaujímavá VV. Dôkazov o výmene ZP100 je viacero, na (obr.6.) je zobrazený pravý dolný rohový kus s VV a pravý dolný rohový štvorblok SO25 ZP 89,90,99 a 100 TD2 s pretlačou SO 1920, ktorý je pravdepodobne unikátom.


T. G. M. 1920 - výrobná chyba na ZP100 hodnoty 1000 h


Obr. 6. Rohový kus s VV TD1 a štvorblok SO 1920 bez VV z TD2


Táto výrazná výrobná chyba hodnoty 1000 h emisie TGM 1920 zo ZP100 TD1, vzhľadom na jej dokázanú existenciu je nedoceňovaná a nie je ani uvádzaná v súčasných katalógoch poštových známok ČSR I.


Literatúra:

[1] Ryvola Z., Rekonstrukce přepážkového archu TGM 1920 1000 hal, Havlíčkuv Brod, 1988

[2] Karásek, Michele, Svoboda – Monografie československých známek Díl II, str.149,Praha 1971

[3] Czechoslovak Philatelic Society, Czechout, Volume 32/ 4, strana 20, December 2014

[4] Češelka M.– S rúží ve vlasech a bez rúží ve vlasech, www.infofila.cz 6/2021Autor: Miroslav Češelka | 20. 4. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář