Svetový deň pošty 2006

Slovenská pošta oslávila svoj deň v roku 2006 naozaj originálne. V pondelok 9. októbra dostávali prví návštevnici na 37 poverených poštách malé darčeky. Darčekmi boli (už neplatné) obálky prvého dňa. Zoznam poverených pôšt aj s uvedením konkrétnych FDC, ktoré tieto pošty rozdávali, bol uverejnený na internete. Darčeky dostávali aj zákazníci dvoch predajní POFIS v Bratislave a návštevníci Poštového múzea. Podľa oznámenia na internetovej stránke mali poverené pošty počas celého týždňa používať na zásielky aj štočok k Svetovému dňu pošty. Okrem akcie s rozdávaním FDC boli na poštách v Bratislave 1 a v Banskej Bystrici príležitostné poštové pečiatky k tomuto dňu, ich obrázok bol uverejnený v časopise Zberateľ. Do programu slávnostného týždňa možno zaradiť aj otvorenie výstavy, ktoré bolo v Poštovom múzeu Banská Bystrica zo zbierok Poštovního muzea Praha. Odstupujúci generálny riaditeľ SP, ing. Ján Ptačin sa zasa prezentoval všetkým zamestnancom pôšt veľmi pekným ďakovným listom s nalepenou 20 Sk známkou Dejiny poštového práva.

Na poštách viseli oznamy, ktoré upozorňovali zákazníkov, že darované FDC môže byť odoslané adresátovi ako zásielka 2. triedy v tuzemsku. Filatelistom je zbytočné pripomínať, že FDC podľa našich zvyklostí platí 3 mesiace od vydania známky, preto sa najviac čudovali, že pošta bude tolerovať ich podanie k preprave. Na XXIII. Dňoch filatelie Slovenska v Tepličke n/V sa k tejto inak nesporne zaujímavej akcii vyjadrili niektorí diskutujúci s názormi od odmietajúcich až po vysvetľujúce stanoviská, – že FDC možno pokladať v tomto čase ich neplatnosti za obyčajnú obálku, ktorú pošta bez ohľadu na to, aká je na nich nalepená známka, zdarma dopraví adresátovi. Zákazník teda nemusí dofrankovať chýbajúcu frankatúru do súčasne platných 10 Sk za list do 50 g. Filatelistov zaujímalo, či bude zásielka nejako špeciálne označená, pretože podľa neoficiálnych informácií mali mať FDC pečiatku, ktorá vraj mala na chrbtovej strane vysvetľovať túto toleranciu.

Prax však bola taká, že na priečinkoch boli prevzaté obálky zaradené na „špedíciu“ bez akýchkoľvek pečiatok a adresáti ich dostali iba s miernymi stopami normálnej poštovej prevádzky v podobe pokrčenia alebo zašpinenia. Filatelisti viac-menej skúšali poštu, ako sa zhostí zámeru, ktorý na seba vzala nielen v tomto dni, ale po celý týždeň do (nešťastného) piatku 13., nanajvýš aj so zásielkami z poštových schránok z nasledujúceho víkendu, pretože viacerí majú nedobré skúsenosti so strácaním zásielok „obyčajne“ podaných FDC, listov s príležitostnými pečiatkami a pod.

Moja skúsenosť s niekoľkými FDC zo spomínanej akcie pošty je nasledovná: zásielka , vhodená do poštovej schránky v Piešťanoch (ktoré neboli medzi poverenými poštami), adresátovi do Nitry prišla v poriadku. FDC, zaslané od kolegu z Banskej Bystrice, mi prišlo navyše s príležitostnou poštovou pečiatkou z otvorenia výstavy, aj skódom linky NEC. Moja ďalšia zásielka do Bratislavy na Poste restante mala na prednej strane služobný oznam s informáciou o ukončení odbernej lehoty. (Aj tento list prešiel triediacou linkou). Kolega, ktorý si obálku poslal na svoju adresu domov, ju na druhý deň dostal bez akejkoľvek poznámky alebo označenia. Z mojej strany teda vládne spokojnosť s avizovanou činnosťou pošty. Od niektorých zberateľov som sa dozvedel, že majú FDC, ktoré boli opečiatkované strojovou pečiatkou a dokonca niektoré FDC so známkami, ktoré mali nižšiu hodnotu než súčasnú tarifu za list do 50 g, boli s poznámkou „doplatného“.

Na spomínaných zásielkach sú teda oficiálne doklady o tom, že to sú poštou prešlé dokumenty, ktorým nič neuberá na záujímavosti, že vznikli ako účelové celistvosti (aj) zásluhou filatelistov. Myslím sí, že filatelistická hodnota zvýšila ich zaujímavosť v prípade zaradenia v exponátoch regionálneho, námetového alebo aj poštovo-historického zamerania. Pre autorov nového katalógu slovenských známok kladiem teraz otázku, či pri tých FDC, ktoré boli na poštách rozdávané podľa doteraz platných zásad fakticky v čase ich neplatnosti, bude uvedená poznámka, že v čase od 9. októbra do 13. któbra 2006 ich poštové použitie ako zásielky 2. triedy Slovenská pošta výnimočne tolerovala? A vzhľadom na to, že filatelisti sa mohli „zbaviť “ v tomto týždni všetkých svojich prebytočných FDC, by táto poznámka mohla platiť univerzálne...

Záujem zákazníkov pošty aj filatelistov o túto neobyčajnú akciu bol značný. Jeden kolega mi povedal, že vraj u nich na pošte po niekoľkých hodinách nebolo čo rozdávať a kto prišiel neskoro, prišiel zbytočne. Jeden kolega-dôchodca stačil obehnúť po železnici vo svojom okolí niekoľko miest a pôšt, aby získal tamojšie FDC.

Situácia však na ostatných poštách bola rozdielna a niektoré pošty mali darčeky až do konca týždňa. (Kto pozrie na zoznam poverených pôšt, pochopí, že je rozdiel v počte zákazníkov pošty v Bratislave a trebárs v niektorej pošte XY na východnom Slovensku, okrem Košíc alebo Prešova).

Nech už sú skúsenosti filatelistov s totu akciou akékoľvek, nech sú ich názory kladné alebo odmietajúce (ja verím, že tých kladných bolo viac), pošta sa sprievodnými podujatiami svojho sviatku postarala o spestrenie nášho zberateľského záujmu.

Rád by som vedel, aké sú skúsenosti zberateľov z ostatných miest, ktoré sa podielali na tomto osobitnom podujatí Slovenskej pošty.

Autor: Ján Mička | 26. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223