Světová výstava známek PHILAKOREA 2014

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014
COEX Hala

Ve dnech 7.- 12. srpna 2014 proběhla v Soulu v Jižní Korei pod patronací FIP Světová výstava poštovních známek PHILAKOREA 2014.
Tato výstava trvající 6 dnů v COEX Hale zahrnovala následující výstavní třídy:
1. Síň slávy
FIP třída šampionů
2. Tradiční filatelie
3. Poštovní historie
4. Celinyv 5. Aerofilatelie
6. Astrofilatelie
7. Tématická filatelie
8. Maximafilatelie
9. Kolky-fiskální filatelie
10. Mládežnická filatelie 10 – 21 roků
11. Filatelistická literatura
12. Jednorámové exponáty
13. Třída moderní filatelie 21. století

Hlavní funkcionáři výstavy:

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014

Naším národním komisařem a zároveň jurymanem v oboru poštovní historie, byl Ing. Vít Vaníček a v roli aspiranta jurymana působil Ing. Jiří Sedlák

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014

Ze zahájení výstavy

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014

Naši vystavovatelé vystavovali celkem 5 exponátů:

1. Třída tradiční filatelie – Jaromír Petřík – Afghánistán 1871 – 1900
2. Třída tradiční filatelie – Petr Tuček – Siam 1889-1899 druhá emise- přetisky Att
3. Třída tradiční filatelie – Ladislav Ondruška – Polsko 1918 – 1939
4. Mládežnická filatelie – Pavlína Ondrejková – Národní přírodní rezervace Čertoryje a její flóra
5. Jednorámové exponáty – Lubor Kunc – Polní pošta v Československu říjen 1918 – únor 1919

V třídě 1 šampionů v síni slávy bylo celkem 12 exponátů o které je samostatný článek.

Třída 2 tradiční filatelie byla rozdělena na několik podtříd:
1. Třída 2A tradiční filatelie - vystavovatelé z hostitelské země, tedy z Jižní Koreje – celkem 7 vystavovatelů, kterou vyhrál Han Cheol Kyu s exponátem Korea 1884-1905 a se ziskem 96 bodů získal velkou zlatou medaili.
2. Třída 2B tradiční filatelie Asie, Oceánie, Afrika. Celkem 44 exponátů, z nichž 6 získalo velkou zlatou medaili. Nejvíce bodů 96 získali vystavovatelé Artur Gray z Austrálie za exponát Král Jiří V. definitivní vydání v Austrálii 1913-1938 a Chen Yu-An z Taiwanu za exponát Přetiky Čínské republiky za II. sv. války.

V této třídě vystavovali i dva čeští vystavovatelé: Jaromír Petřík - Afghánistán 1871-1900 a Petr Tuček – Přetisky Att na známkách Siamu 1889-1899. Oba získali shodně 85 bodů a velké pozlacené medaile. Z našich vystavovatelů dopadli nejlépe a na základě těchto výsledků již mohou na dalších výstavách vystavovat 8 rámové exponáty.

Za zmínku určitě stojí další exponáty Afghánistánu, kdy M. A. Balgamwala z Pákistánu za svůj exponát Afghanistán vydání 1871-1879 (tygří hlavy) získal 90 bodů a zlatou medaili, rovněž tak Alfonso Zulueta z USA za exponát Amanullah 1919-1929 též 90 bodů a zlatou medaili.
3. Třída 2C tradiční filatelie Evropa – celkem 27 exponátů, kterým byly uděleny 2 velké zlaté medaile. Shodně získali 95 bodů Hugo Goeggel z Kolumbie za klasické Švýcarsko a Jurij Obuchov za Zemstva gubernie Perm 1871-1919.
Náš zástupce Ladislav Ondruška za exponát Polsko 1918-1939 získal 73 bodů a stříbrnou medaili.
4. Třída 2D tradiční filatelie Amerika – celkem 21 exponátů a 6 velkých zlatých medailí, kdy všichni shodně získali 95 bodů.

Třída 3 poštovní historie byla opět rozdělena na exponáty hostitelské země a ostatní světadíly stejně jako třída tradiční filatelie. Ve 4 podtřídách bylo vystaveno celkem 109 exponátů a uděleno 9 velkých zlatých medailí. Zvítězil Kazuyuki Inoue z Japonska, který získal 97 bodů za exponát Japonská pošta v Korei a cizí poštovní aktivity 1876-1909. Současně získal Velkou cenu výstavy a speciální cenu výstavy Philakorea 2014.
Za zmínku jistě stojí pozoruhodný úspěch slovenského vystavovatele Juraje Pálky, který za exponát „Maďarsko - předznámkové období“ získal 95 bodů a velkou zlatou medaili. Gratulujeme!

Třída 4 Celiny. Zde bylo vystaveno celkem 28 exponátů a udělena 1 velká zlatá medaile za exponát Michaela Blinmana z Austrálie - Celiny Nového Jižního Walesu – 95 bodů.

Třída 5 Aerofilatelie. V této třídě bylo celkem 16 exponátů a udělena rovněž 1 velká zlatá medaile, kterou získal Fredrik Ydell ze Švédska za exponát Letecká pošta do a ze Švédska 1809-1930. Uděleno 95 bodů.

Třída 6 Astrofilatelie. Pouze 5 exponátů, žádná velká zlatá medaile, nejlepší výsledek 85 bodů a velká pozlacená medaile pro Manfreda Herschunga z Německa za exponát Vzhůru do kosmu a na Měsíc.

Třída 7 Tématická byla rozdělena na podtřídy přírodní, kultura, technologie. Celkem 38 exponátů a 2 zlaté medaile. Nejvyšší počet bodů 97, Velkou cenu a speciální cenu výstavy Philakorea 2014 získal exponát Damiana Laegeho z Německa „Fascinující v opeření - jak ptáci inspirují lidi.“

Třída 8 Maximafilatelie. Celkem 4 exponáty a nejlepší výsledek 82 bodů a pozlacená medaile vystavovatelů Nicose Rangose z Kypru- Kyperské křižovatky tří kontinetů a Christiane Mayer z Lucemburska za exponát Skladatelé.

Třída 9 Fiskální. Celkem 12 exponátů a 1 velká zlatá medaile pro Anil Suriho z Indie za exponát Kolky Kočínu – 95 bodů.

Třída 10 Mládežnická byla rozdělena dle věku do kategorií 10-15 let, 16-18let a 19-21 let. Celkem 39 exponátů. Nejvíce bodů 91 získaly exponáty mládežníků do 15 let M. Wibawanto z Indonésie za exponát Poštovní systém a poštovní administrace na Jávě 1945-1949 a W. Wright z Nového Zélandu za exponát Kolky Nového Zélandu.
V této třídě se rozhodně neztratila naše známá vystavovatelka Pavlína Ondrejková se svým exponátem Národní rezervace Čertoryje a její flóra a která v mládežnících 16-18 let získala 81 bodů a pozlacenou medaili.

Třída 11 Filatelistická literatura. Celkem 81 exponátů ve dvou podtřídách – knihy a výzkumné brožury, třída filatelistické literatury (časopisy) a katalogy. Celkem 3 velké zlaté medaile. Nejvíce bodů 96 získal Fred Gregory z USA za tři díly knihy Hawajská cizí pošta do roku 1870. Úžasné dílo, tisk všech knih byl ve špičkové kvalitě se zlatou ořízkou. Knihy byly doslova nabity údaji a vše precizně přehledně zpracované.

Třída 12 Jednorámové exponáty byly v několika podtřídách: Tradiční filatelie, Poštovní historie, Celiny, Aerofilatelie, Tématická, Maximafilatelie, Kolky.
Celkem bylo vystaveno 40 exponátů. Nejvíce bodů 91 získal exponát Johna McEntyre z Kanady „1876-1887- první kanadské váhy a výměra fiskálních emisí.“
V této třídě vystavoval i český vystavovatel Lubor Kunc exponát „Polní pošta na Československém území říjen 1918- únor 1919“. Získal 78 bodů.

Třída 13 Moderní filatelie.
Celkem 6 vystavovatelů. Nejvyšší počet bodů 85 za exponát od Euna Kima z Jižní Korei „Korea: Definitivní emise poštovních známek základní sazby 250 wonů období 2006-2009.“
Tolik k výsledkům.

Jak hodnotit české vystoupení na této světové filatelistické scéně?

V době, kdy již dlouho není filatelie masovou zálibou, jako tomu bývalo ještě před 20 lety, tak určitě patří poděkování vedení SČF, že na tuto výstavu vyslalo národního komisaře a hodnotícího jurymana ing. Víta Vaníčka. Je nutné, aby zástupci naší filatelie byli v konktaktu s FIP i představiteli světové špičky.
Tak si dáme trochu statistiky:
Počet 5 českých vystavovatelů není hodně, ale vzhledem k tomu, že i jiné kdysi filatelisticky úspěšné země zaznamenaly značný ústup, tak výsledek není tak špatný (např. z Rakouska 3 vystavovatelé, Belgie 2 vystavovatelé, kdysi velmoc Francie 6 vystavovatelů, Itálie též kdysi filatelistická velmoc pouze 1 vystavovatel je doslovnou tragédií).
Výsledek našich vystavovatelů dvě velké pozlacené medaile, jedna pozlacená, 1 velká stříbrná a 1 stříbrná nejsou též žádná sláva, ale není to ani propadák (Itálie pouze 1 velká stříbrná medaile, Rakousko 2 pozlacené a 1 velká stříbrná medaile).

Navíc dva naši vystavovatelé, kteří získali 85 bodů, mohou nyní svůj exponát rozšířit na 8 rámů, což do budoucnosti dává exponátům větší šance.
Oproti tomu nastal drtivý nárůst vystavovatelů ze zemí Asie, Jižní Ameriky a Austrálie, které v minulosti příliš vystavovatelů neměly. Překvapující je Austrálie ze 17 exponáty a 3 velkými zlatými medailemi, Taiwan s 10 exponáty, 1 velkou zlatou medailí a 3 zlatými, Kolumbie se projevila jako filatelistický gigant, i když měla pouze 6 vystavovatelů, ale 3 velké zlaté medaile a 3 zlaté medaile, což nemá obdoby, aby nejhorší jejich výsledek byla zlatá medaile, hovoří za vše!

Kdo by za naprostého outsidera pokládal například Pákistán, tak by se hluboce mýlil. 10 vystavovatelů, 1 zlatá medaile a 4 velké pozlacené velmi silně konkuruje již zmíněné Francii, která sice získala 2 zlaté medaile, ale pouze 1 velkou pozlacenou...

Velký počet vystavovatelů má Německo, celkem 24 se 2 velkými zlatými medailemi a 2 zlatými však zaostává za Kolumbií. Indonésie měla 10 vystavovatelů a 4 zlaté medaile. Rusko reprezentovalo 15 vystavovatelů a získalo 1 velkou zlatou medaili a 5 zlatých medailí. Velmi slušně si vedlo Španělsko s 15 vystavovateli, 2 velkými zlatými a 4 zlatými medailemi. Velkou Británii, kolébku filatelie reprezentovalo 13 vystavovatelů s 1 velkou zlatou medailí a 5 zlatými medailemi. Tedy stejný výsledek jako Rusko.

Filatelistickou velmoc USA reprezentovalo 33 vystavovatelů (druhý největší počet po domácí Jižní Korei) a získali 2 velké zlaté medaile (tedy méně než Kolumbie) a 8 zlatých medailí. Japonsko 26 vystavovatelů, 4 velké zlaté medaile a 8 zlatých medailí – nejúspěšnější vystavující země, domácí Jižní Korea měla největší počet 39 vystavovatelů, z toho 3 velké zlaté medaile a 3 zlaté medaile. Pro pořadatele rozhodně veliký úspěch.

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014

Světová výstava známek PHILAKOREA 2014
Velká pozlacená medaile vystavovatele Jaromíra Petříka

Zpracoval: Jaromír Petřík

Zdroje: www.philakorea.com
Výstavní katalog Philakorea
Palmáre výstavy Philakorea
Fotografie pořízené Ing. Jiřím Sedlákem


Autor: Jaromír Petřík | 18. 8. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář