Svazové pracovní společenství Československo při Svazu německých filatelistů

Kdo jsme?

Svazové pracovní společenství Československo (registrovaný spolek) je společenství filatelistů, jejichž oblast filatelistického zájmu je limitována státní hranicí Československa platnou k 31. 12. 1937 a sice od počátku filatelie až dodnes. Časově i prostorově patří k našemu sběratelskému zájmu následující sběratelské oblasti:
  • Území c. a k. monarchie do roku 1918, na němž později vznikla Československá republika
  • Československá republika 1918 - 1939
  • Slovenský štát 1939 - 1945
  • Jediný den samostatná Podkarpatská Rus 1939
  • Maďarskem obsazená území Slovenska a Podkarpatské Rusi 1938 - 1945
  • Československo 1945 - 1992
  • Česká republika od r. 1993
  • Slovenská republika od r. 1993

Mnoho členů Svazového pracovního společenství Československo, reg. spolek, se zajímají a sbírají i oblasti:
  • Sudety 1938 - 1945
  • Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
Pro probádání obou posledně jmenovaných sběratelských oblastí jsou založena v rámci Svazu německých filatelistů samostatná pracovní společenství.

Co nabízíme naším členům?

- Čtyřikrát ročně v němčině vycházející členské periodikum "Forschungsberichte aus der Tschechoslowakei-Philatelie" (Zprávy o výzkumech v Československé filatelii). Časopis obsahuje odborné články, aktuální informace a interní zprávy ze života Pracovního společenství.

- Obsáhlou filatelistickou knihovnu, kterou mohou používat řádní členové Pracovního společenství.

- Kolování filatelistického materialu, do nějž mohou dodat členové Pracovního společenství své dublety a současně si mohou i cenově výhodně doplnit svojí chyběnku.

- Cenově výhodnou členskou novinkovou službu.

- Speciální katalogy celin Československa 1918 - 1992 (Osthues – Sobotka - Kokta) zpracované členy Pracovního společenstvi.

- Zveřejnění speciálních znalostí a vědomostí v rámci "Kleine Schriftenreihe" (Malé řady spisků). Prozatim bylo vydáno 13 sešitů. Svazek 14 - "Odborný filatelistický lexikon česko - německo – anglický" vyjde v nejbližší době.

- Tři oficiálně uznané zkušební znalce československých známek v řadách Pracovního společenství.

- Pravidelné informace na internetové stránce Pracovniho společenství (www.ArGe-Tschechoslowakei.de) a podle našeho internetového rozdělovníku.

- Osobní kontakty, výměnu filatelistického materiálu a zkušeností na ročních valných hromadách, spojených se setkáváním rodinných příslušníků.

- Kontakty na společnosti, zabývající se oblastí našeho sběratelského zájmu na celém světě.


Sběratel každé dílčí oblasti československé filatelie, který se chce zúčastnit naší činnosti a využít nabídky Svazového pracovního společenství Československo, může se stát naším členem.

Chcete se dozvědět víc?

Navštivte naše internetové stránky www.arge-tschechoslowakei.de

Kontaktujte nás na adrese: Vorsitzender@arge-tschechoslowakei.de

Obraťte se na našeho jednatele na adresu:
Werner Müller, Hauptstrasse 73, D-19089 Tramm
Telefon a fax: 0049 38722 20105

Autor: ArGe | 29. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223