Svátek filatelistické mládeže v Grazu

Rakouské město Graz se stalo v uplynulých dnech místem setkání mladých filatelistů a jejich vedoucích z celé Evropy. Ve dnech 24.9. - 28.9.2003 se tu současně uskutečnily hned čtyři akce: Evropské setkání mladých filatelistů, Výstava známek mladých filatelistů Jugend-Phila Graz 03, FEPA seminář vedoucích komisí mládeže a Kongres FEPA.

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Zástupci České republiky byli přítomni na všech uvedených akcích. Setkání se zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená S. Sýkorou, členy delegace byli P. Třeštík, J. Štusák a J. Macoun. Na výstavě jsme měli čtyři exponáty a zastoupení jsme měli i na semináři a na kongresu.

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Na setkání do Grazu přijelo 17 mladých filatelistů ze 7 zemí Evropy. Program byl zahájen ve středu večer vystoupením pana Herberta Nesslera. Ve čtvrtek ráno se členové všech delegací sešli nad albovými listy na téma "Fauna a flóra naší země", které si připravili již předem doma. Hlavním pracovním bodem programu setkání totiž byl workshop, jehož cílem bylo vytvořit společný exponát, který by podával celkový obraz o evropské přírodě. Práce na společném exponátu pak pokračovaly ještě v pátek odpoledne. Výsledek této činnosti bude k vidění také na Internetu.

V prostorách školicího střediska Raiffeisenhof mezitím probíhal seminář vedoucích komisí mladých filatelistů evropských zemí. Tento seminář velice dobře moderoval předseda komise mládeže rakouského svazu filatelistů pan Herbert Nessler. Zástupci jednotlivých filatelistických svazů diskutovali o různých aspektech jednoho jediného problému: jak přivést k filatelii více mladých lidí. Byly tu prezentovány zkušenosti z jednotlivých zemí, názory na způsob práce s mládeží, byl posuzován i přínos Internetu. Zajímavé příspěvky o spolupráci se školami přednesli zástupci Velké Británie, Itálie a Francie. Švédský zástupce hovořil o organizaci komise mládeže v rámci švédského svazu filatelistů. Já jsem přednesl příspěvky o evropském setkání mládeže ve Svitavách a o zkušenostech s filatelistickými soutěžemi. Výsledkem dvoudenních diskusí je zpráva, která bude publikována ve zpravodaji FEPA (Federace evropských filatelistických svazů). O skutečně mezinárodním charakteru tohoto semináře svědčí to, že se jej zúčastnilo 24 lidí z 18 zemí Evropy.

Ve školicím středisku Raiffeisenhof probíhala také výstava Jugend-Phila Graz 03. Bylo tu představeno asi 80 exponátů, mezi nimi i čtyři naše. Uvážím-li, že tato výstava odpovídala našim regionálním výstavám (Rank II podle rakouského výstavního řádu), musím konstatovat, že úroveň exponátů byla celkově velmi vysoká. Prakticky tu nebyl k vidění žádný slabý exponát a těch opravdu kvalitních bylo poměrně hodně. Celkové výsledky zatím nemám k dispozici, ale naši mladí filatelisté si vedli velmi dobře. Získali jednu pozlacenou (B. Štechová: Praha), dvě stříbrné (T. Pavelka: Bezpečnost v dopravě a N. Mojsl: Pošta v Turnově) a jednu postříbřenou (J. Vancl: USA) medaili.

Sobotní dopoledne bylo volné a věnovali jsme je prohlídce města Grazu. Graz má množství historických a kulturních památek, ale také zajímavé moderní stavby. Zřejmě proto bylo pro letošní rok vyhlášeno evropským městem kultury. Centrum města představuje zajímavou a překvapující symbiózu historie a moderní architektury.

Závěrem je možno říci, že celá náročná akce se opravdu vydařila. Zúčastnili se jí delegáti asi z 20 zemí, přítomno bylo i mnoho vysokých představitelů rakouské filatelie (včetně předsedy rakouského svazu filatelistů), zástupců FEPA atd. Setkávali se tu mladí i dospělí filatelisté mnoha zemí, navazovala se tu nová přátelství, předávaly se zkušenosti i drobné filatelistické dárky. To vše svědčí o vysoké odborné i společenské úrovni, kterou evropské setkání v Grazu mělo.

Herbert Nessler zahajuje setkání mládeže

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Účastníci zahájení

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Zahájení semináře

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Účastníci semináře

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Slavnostní otevření výstavy

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Atrakce výstavy - králík

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Erika Fasching - hlavní organizátorka setkání

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Palmáre výstavy

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Účastníci setkání při závěrečném posezení

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Účastníci setkání při závěrečném posezení

Svátek filatelistické mládeže v Grazu


Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223