Sv. Václav

Datum vydání: 6. června 2012
Název emise: Sv. Václav
Nominální hodnota: 10 Kč
Katalogové číslo: 724
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Tiskové listy:á 40 ks známek
Rozměr obrázu známky: 33 x 26 mm
Druh tisku: plnobarevný ofset

Sv. Václav

Námět známky:

Na známce je vyobrazen pomník sv. Václava, symbol české státnosti od J. V. Myslbeka, v pozadí s trikolorou.
Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.
Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v Písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.
Svatováclavské milénium bylo slaveno za První republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály v roce 1929 za účasti prezidenta T. G. Masaryka a arcibiskupa Pražského Františka Kordače.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen sv. Václav a text: Nedej zahynouti nám i budoucím. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v barvě zelenohnědé. Na razítku je v kružnici vyobrazena silueta sv. Václava a text: Praha, 6. 6. 2012.
(zdroj www.cpost.cz)

Sv. Václav

Sv. Václav

Sv. Václav

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 7. 6. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223