Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment

Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment

Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment

Číslo emisie: 479
Deň vydania: 27. 07. 2010
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 2+3k
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 80 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE

Patril k najbližším spolupracovníkom solúnskych bratov Konštantína a Metoda (Naum, Angelár, Sáva, Laurentius, Gorazd). Vzhľadom na svoj pôvod a pôsobiská býva prezývaný ako Kliment Bulharský, Ochridský, Macedónsky, či jednoducho Slovanský. Spolu so solúnskymi bratmi sa zúčastnil už diplomatickej byzantskej misie, vyslanej k Chazarom. V meste Chersones Konštantín objavil pozostatky jedného z prvých pápežov sv. Klimenta. Na jeho počesť dostal svoje meno a používal ho po celý svoj život. S Konštantínom a Metodom podnikol aj cestu do Benátok a do Ríma, kde bol vysvätený za kňaza. Na Veľkej Morave sa venoval učiteľskej a pastoračnej činnosti, o ktorej však vieme len málo.

Po smrti arcibiskupa Metoda a po prenasledovaní jeho žiakov, patril k tej skupine, ktorá sa vybrala pozdĺž Dunaja smerom na Belehrad a prijal ju bulharský panovník Boris-Michal (r. 886). Po krátkom pobyte v Pliske panovník vyslal Konštantína a jeho duchovných bratov do dnešného Macedónska. Tu v mestečku Ochrid založil kláštor a vystaval dva či tri kostoly. Usilovne sa venoval misijnej práci medzi vtedajšími Slovanmi a najmä výuke a výchove domáceho kléru. Za sedem rokov práce vraj dokázal vyškoliť a vychovať 3 500 žiakov. Nový bulharský panovník Simeon ustanovil Klimenta za velického biskupa. Stal sa tak prvým slovanským biskupom v Bulharsku. Neskôr na tento úrad rezignoval a venoval sa literárnej činnosti. Mnohí ho považujú za autora životopisov Konštantína a Metoda, alebo aspoň jedného z nich. Napísal ich už počas pobytu na Veľkej Morave. Vo vede nie je ujasnený názor, či Klimenta možno považovať za autora nového – zjednodušeného slovanského písma – cyriliky. V ochridskom literárnom centre sa dlho pridržiaval hlaholiky – písma svojho učiteľa Konštantína. Zomrel 17. alebo 27. júla 916.

Matúš Kučera

Autor: Slovenská pošta | 18. 7. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223