Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd

Datum vydání: 17. 7. 2010
Číslo emisie: 478
Deň vydania: 27. 07. 2010
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3+2k
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 120000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava

Narodil sa (pravdepodobne) na veľkomoravskom dvorci južne od Nitry. Meno má staroslovanský pôvod a vyskytuje sa okrem nášho územia aj u južných Slovanov. Označovalo muža „výrečného“. Vzdelanie dostal v niektorej kláštornej alebo kapitulnej škole, kde sa naučil latinčinu. Zaradil sa medzi spolupracovníkov solúnskych bratov Konštantína a Metoda po ich príchode na Veľkú Moravu. Ako blízkeho spolupracovníka ho starnúci arcibiskup Metod určil za svojho nástupcu. Ukázal vraj naň: „Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný“. Pápež Štefan V. nepodporil predsmrtné rozhodnutie Metoda a zakázal mu „vykonávať úrad“. Žiadal, aby sa Gorazd osobne dostavil na pápežský dvor a „živým slovom“ vysvetlil svoje postoje. Do Ríma však Gorazd už nechcel, alebo nemohol prísť. V pohnutých dobách, keď došlo k vyháňaniu Metodových žiakov, nie je medzi tými, ktorí odišli do Bulharska a na Ochrid, ani medzi tými, ktorých predali židom do otroctva. Možno ho zabili, alebo sa skrýval na niektorom veľmožskom dvorci. Ľudia ho veľmi skoro začali uctievať ako svätca a časom sa dostal i do stredovekých liturgických kalendárov.

Niektorí ho považujú za autora životopisu sv. Metoda napísaného v staroslovienčine. Iní sa domnievajú, že pápež Ján IX., keď v r. 900 obnovoval veľkomoravské arcibiskupstvo, ho ustanovil do tohto úradu. Pevné doklady k takýmto tvrdeniam však nie sú.

Matúš Kučera

Autor: Slovenská pošta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz