Súťaž FO mladých filatelistov Slovensko v zjednotenej Európe v Ivánke pri Dunaji

V dňoch 20. – 21. mája sa v Ivánke pri Dunaji uskutočnilo finále filatelistickej olympiády mládeže spolu s kongresom mladých filatelistov Slovenska. Počas celého roka sa filatelistická mlaď pripravovala s vedúcimi krúžkov na poštovo-filatelistické spracovanie témy Slovensko v zjednotenej Európe. Na otvorení podujatia sa zúčastnila PhDr. Irena Kyrinovičová, riaditeľka odboru marketingu Slovenskej pošty, a.s. a Ing. Zdenka Purdeková, z POFISu. Zväz slovenských filatelistov zastupoval jeho tajomník Ing. Julius Jantoš.

Po ubytovaní delegácií ešte pred večerou sa v jedálni uskutočnila časť FO z odbornej a tematickej časti (testy). Chlapci pred večierkou sa popreháňali s loptou na miestnom ihrisku a dievčatá boli na preliezkach. Tvorba miniexponátov a úprava albumových listov na tému Slovenska v Európe sa uskutočnila ráno v sobotu pred raňajkami. Jury pracovala tradične pod vedením Dr. Jozefa Ošku a boli v nej zástupcovia súťažiacich z jednotlivých krajov. Najlepšie pripravení súťažiaci prišli z Dolného Kubína, preto súťažná porota na základe dosiahnutých výsledkov za víťazov vyhlásila v prvých troch kategóriách olympiády Jakuba Novotného (Z), Petra Juríka (A) a Deana Reša (B), ktorých pripravovala vedúca krúžku mladých filatelistov p. Mária Luptáková. V najvyššej kategórii C zvíťazila Kristína Hanzlíčková zo Senice (vedúci KMF Mgr. Viktor Šteffek).

Špeciálne ocenenie Slovenskej pošty, a.s. , ktorým bola obálka prvého dňa so známkou prezidenta SR Ivana Gašparoviča s jeho podpisom a pozvaním na slávnostnú inauguráciu novej známky, odovzdala PhDr. Irena Kyrinovičová Deánovi Rešovi, ktorý najvýstižnejšie svojim súťažným exponátom vyjadril myšlienku tohoročnej olympiády.

Podujatie v Ivánke dopadlo vcelku dobre, k jeho úspechu prispeli veľmi dobre aj ocenenia SP a suveníry všetkým účastníkom olympiády ktoré venovala Slovenská pošta. Ďakujeme im, ako aj KF Plastika Nitra, RNDr. M. Zikovi, KF Senica a SPN Bratislava. A keďže olympiáda je olympiádou, víťazi dostali aj zlaté, strieborné a bronzové medaily, ako sa na takú súťaž patrí.

Program, pripravený na 3 dni organizačným výborom na čele s predsedom KM ZKF mesta Bratislavy Mariánom Szalayom, využila iba časť delegácie zo Stredného Slovenska. Počasie bolo nádherné, a tak program bol v sobotu pred slávnostným vyhlásením výsledkov ešte doplnený o vychádzku k miestu tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktorú odborne viedol Ing. Ján Maniaček. Súťaže FO sa nezúčastnili mladí filatelisti z Bratislavy a ani z východoslovenského regiónu (okrem predsedu KM Ing. J. Rančáka), pretože neúčasť zdôvodňovali oneskorene zaslaným programom a informáciami. Organizátorov v tomto smere zastupoval telefonicky, faxom, písomne aj osobne predseda KM ZSF.

Na aktíve vedúcich bolo dohodnuté, že budúci ročník FO sa zameria na tému Symboly Slovenska, a je veľká nádej na spoluprácu pri organizovaní olympiády so Slovenskou poštou, a.s. a Maticou slovenskou. Kongres sa uskutoční v Nitre, leták k olympiáde pre potreby vedúcich KMF a súťažiacich pripraví PaedDr. Jozef Gál. Na aktíve sa vedúci vyjadrili, že kategóriu D, experimentálne zavedenú tohoto roku ponecháme aj na budúci rok, aj keď teraz sa pre nešťastne zvolený termín podujatia nakoniec v sobotu nezúčastnili prihlásení maturanti stredných škôl z Liptovského Mikuláša a z Trnavy, lebo od pondelka im začali ústne maturity. Správu o kongrese si môžete prečítať aj v osobitnom príspevku p. Szalaya, ktorý prisľúbil aj fotodokumentáciu z kongresu a finále olympiády.

Ján Mička

Súťaž FO  mladých filatelistov Slovensko v zjednotenej Európe v Ivánke  pri Dunaji


Autor: JUNIFIL | 11. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223