Štvorhviezdičkový hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou hviezdičkou

Ak 4hviezdičkový hotel postavený a zrekonštruovaný na mieste pôvodnej voľakedajšej prepriahacej stanice pošty v Piešťanoch dostane jednu hviezdičku (či presnejšie jednotku s hviezdičkou), nie je to jeho degradácia, ale obohatenie. Pôvodný areál Pro Labore (Sandor Pavillon), postavený zakladateľom piešťanských kúpeľov Alexandrom Winterom, poskytol časť svojich zrenovovaných priestorov filatelistom a záujemcom o poštovú históriu, aby sa tak nakrátko stal pripomienkou svojej rovnako slávnej histórie, že Piešťany boli jednou zo staníc historickej poštovej trasy Bratislava – Košice prechádzajúcou bezpečnejšou severnou stranou územia Uhorska, sužovaného tureckým vpádom.

Výstava Piešťany v zrkadle poštovej histórie sa nezameriava iba na samotnú poštu v Piešťanoch, i keď jej pochopiteľne venuje väčšiu pozornosť, ale približuje rozvoj pošty na území Slovenska so zreteľom na otvorenie pošty Piešťany pre kúpeľných hostí, úrady, armádu a ostatných obyvateľov kúpeľného miesta. Vystavené exponáty sú počtom najviac listinného charakteru, poštovej dokumentácie listami adresovanými z Piešťan (vrátane najstaršieho známeho listu so 6grajciarovou známkou prvej rakúskej emisie) do moravského Olomouca.

Výstava ukazuje prakticky všetky poštové pečiatky Piešťan jednotlivých poštových správ od rakúskej a uhorskej cez československú až po súčasnú slovenskú, a to vrátane strojových pečiatok, odtlačkov výplatných strojov aj príležitostných poštových pečiatok Piešťan, kúpeľných motívov so známym barlolámačom aj blízkeho okolia mesta, ako sú napr. Madunice s Jánom Hollým alebo Ducové s Veľkomoravským hradiskom a Moravany so svetoznámou a jedinečnou Moravianskou Venušou.

V salóniku hotela, ktorý poskytuje návštevníkom okrem ubytovania, kúpeľných ch služieb, saunu, bazén a možnosť garážovania áut v podzemných garážach , sa uskutočnila predmetná výstava.

Na jej organizácii a usporiadaní sa okrem samotného Hotela SANDOR Pavillon, ktorého riaditeľka Ing. Daniela Miháliková pri otvorení výstavy privítala početných hostí zo Slovenskej pošty, a.s. , za ktorú prehovoril vedúci bratislavského odboru POFIS Mgr. Martin Vančo, PhD. , ako súčasne poverený riaditeľ Poštového múzea Banská Bystrica, ktoré sa na výstave spolupodieľalo zapožičaním niektorých trojrozmerných exponátov. Inak najviac dokumentov poštovej histórie v podobe celistvostí a vypracovaných albumových listov je zo zbierok Alexandra Urminského a Petra Bartoša, zanietených piešťanských zberateľov, filatelistov a filokartistov. Filatelistický obsah výstavy dopĺňajú aj poštové známky a celiny s tematikou Piešťan, samotných kúpeľov aj tvorcov známok z Piešťan (ako napr. ak. mal. Aurel Kajlich svojou sériou československých príplatkových príležitostných známok Návrat Čechov a Slovákov do vlasti z r. 1946) a významných osobností žijúcich v Piešťanoch (básnik Ivan Krasko). Z ďalších exponátov zaujala historická mapa poštových spojov Uhorska alebo unikátna poštová schránka v podobe knihy z r. 1824. Kurátor výstavy Mgr. Leo Lichvár z Poštového múzea Banská Bystrica so zberateľmi poštových známok na čele s predsedom Zväzu slovenských filatelistov p. Mirkom Ňaršíkom boli spokojní s usporiadaním výstavy, ktorá nepochybne pomôže získať aj ďalších záujemcov z Piešťan o filateliu a poštové známky, a to vrátane mládeže.

Účastníci slávnostného otvorenia, ktoré bolo 26. marca 2010, sa kladne vyjadrovali nielen k vynikajúcej polohe , priestorovej úrovni a vybaveniu hotela poskytujúceho nádherný pohľad na samotné Piešťany s neďalekým pohorím Považského Inovca, ale aj na úzku a úspešnú spoluprácu s mestom, Balneologickým múzeom aj blízkymi klubmi filatelistov.

Výstava potrvá do 24. apríla 2010, takže kúpeľní hostia Piešťan majú možnosť obohatenia svojich kúpeľných procedúr o zaujímavú kultúrnu aktivitu.

Štvorhviezdičkový  hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou  hviezdičkou

Štvorhviezdičkový  hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou  hviezdičkou

Štvorhviezdičkový  hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou  hviezdičkou

Štvorhviezdičkový  hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou  hviezdičkou

Štvorhviezdičkový  hotel SANDOR PAVILLON s ďalšou  hviezdičkou


Autor: Ján Mička | 31. 3. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223