Stretli ste sa už s nálepkou úradná zásielka?

Ak nie, ste šťastný človek, pretože ako úradné zásielky pošta označuje korešpendenciu do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi orgánmi v rámci Slovenskej republiky. Teda to nikomu neprajem, najmä to prvé, veď súdne konanie nie je nikomu 2krát príjemné. Tieto zásielky sa od ostatných odlišujú poštovou nálepkou, ktorá pri prvom pohľade pripomína nálepku pre doporučené listy, lebo jej hlavným znakom je výrazný čiarový kód. Niekoľko odlišností je pri označení jej ďalších prvkov: V prvom rade písmeno „R“ nahradila skratka „UZ“, potom kód doporučenej služby a slepeckých zásielok „RR“ pred podacím číslom bol nahradený skratkou „RU“. Zmena nastala aj premiestením loga Slovenskej pošty na nálepke. Poštový poplatok pre úradné zásielky hmotnosti do 50g je 1,30 Eura, maximálna hmotnosť zásielky môže byť 2 kg. Úradné zásielky možno podľa platného poriadku SP od 1.7.2009 využívať v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku a v spojení s ďalšími službami pošty, napr. STORNO, 1. a 2. trieda, náhradné doručenie a pod. Zberatelia poštových nálepiek a záujemcovia o poštové služby, regionálni zberatelia majú teda možnosť rozšírenia svojho zberateľského okruhu celistvostí a vôbec – filatelisti sú zasa o čosi múdrejší. (Mgr. Ján Mička)

Stretli ste sa už s nálepkou úradná zásielka?


Autor: Ján Mička | 9. 9. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223