Stopy českých filatelistických obchodníků v USA

Datum vydání: 23. 8. 2005


Při probírání se svazkem “běžných” celistvostí jsem narazil na následující, které mne zaujaly svým vztahem k historii československých filatelistických obchodníků “za velkou louží”.

První se vztahuje k panu Alfonsi Stachovi, známému pražskému obchodníkovi se známkami, který musel kvůli svému židovskému původu emigrovat v roce 1938 do Ameriky. Zpátky se již nevrátil, založil svou novou živnost za oceánem a proslavil se mimo jiné účastí na výrobě celistvostí pro první let Praha – New York v roce 1946.


Všechny zde vyobrazené celistvosti pocházejí z poválečného období a mimoděk ukazují, jak se pan Stach stěhoval, původně sídlila jeho firma v tehdejším centru amerického filatelistického obchodu v Nassau Street v New Yorku (viz seriál J. Ježka o Hermanu Herstovi publikovaný v časopise Filatelie) , obálky ukazují také jeho další působiště v Lenoxu v Massachusets a v Miami na Floridě.


Jiným předválečným pražským obchodníkem a následně uprchlíkem do USA byl pan Artur Kessler, který založil svůj obchod se známkami dokonce na známé Páté Avenue v New Yorku. I jeho firma se angažovala ve výrobě celistvostí pro let Praha-N.Y. 1946.


Dalším česko-americkým obchodníkem je firma K.Line (kdysi sídlila v Berwynu, který je českým předměstím Chicaga ve státě Illinois. Tato společnost dosud existuje, sídlí v Elmhurstu a je vlastněna panem Georgem Kobylkou. Dokonce má velmi dobré vztahy s Českou republikou a stala se jediným autorizovaným reprezentantem České pošty v Severní Americe.

Výše uvedené společnosti nejsou jedinými reprezentanty naší filatelie v Zámoří. Z USA je mi dále známa společnost Tribuna Stamp Company z Willow Springs (opět stát Illinois), která pořádala pravidelné aukce výhradně čs. filatelistického materiálu.

Jsem si jist, že existují i další fil. obchodníci mající kořeny v ČR a to nejen v USA. Pokud by některý ze čtenářů mohl podat informaci o některém z nich, nechť mne kontaktuje na e-mailu lubor.kunc@seznam.cz .

A na závěr se sluší poděkovat panu Mirko Vondrovi za poskytnutí řady celistvostí, z nichž některé jsou vyobrazeny v tomto článku.

Publikováno ve zpravodaji Informace vydávaného Východočeskou spol. PH a Bohemika vydávaného Námětovou sekcí Bohemika.

Autor: Lubor Kunc
lubor.kunc@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz