Sté jubileum Panamského průplavu

Letos uplyne 100 let od uvedení do provozu průplavu, spojujícího přes Panamskou šíji Atlantický oceán s Tichým. Současně si připomínáme 110. výročí vzniku známkového teritoria Panamského průplavu.

První poštovní známky teritoria PANAMA CANAL ZONE byly vydány 24.06.1904. Byly to původně přetiskové známky na známkách USA nebo Panamy, s přetiskem CANAL ZONE (průplavní zóna). Poslední vydání přetiskových známek pak bylo v roce 1939. Mezitím vyšly v roce 1928 první výplatní známky CANAL ZONE POSTAGE s portréty osobností zaangažovaných na vybudování průplavu. V roce 1939 byla pak vydána 16-známková serie příležitostních známek k 25. jubileu kanálu, s vyobrazeními různých částí tohoto téměř 82 km dlouhého průplavu. Poslední známka známkového teritoria Panamského průplavu byla vydána v roce 1978. V roce 1979 převzala poštovní administraci na tomto teritoriu Panama.

Několik historických poznámek ke vzniku tohoto významného technického díla: Již v 16. století uvažoval španělský král Karel V. o plavebním kanálu, který by zkrátil přepravní dobu a snížil rizika přepravy drahých kovů mezi Ekvádorem, Peru a Španělskem. Nepřístupná džungle i výškové rozdíly se zdály být až do druhé poloviny 19. století nepřekonatelnou překážkou. S budováním započali až v roce 1881 Francouzi pod vedením slavného budovatele Suezského průplavu – Ferdinanda de Lesseps. V roce 1889 byly však práce vzhledem k těžkým podmínkám zastaveny (za dobu 1881-1889 umřelo na stavbě na různé tropické choroby 22.000 dělníků). Ze strategických důvodů (viz přiloženou mapku, která znázorňuje rozdíl vzdálenosti pro plavbu lodí kolem jižního cípu amerického kontinentu a přes průplav) obnovili stavbu průplavu v roce 1904 Spojené státy americké, když nejdříve byly vysušeny močály, zdroj zhoubných moskytů. Přesto od roku 1904 do roku 1914 zemřelo na následky tropických chorob a úrazů dalších 5600 dělníků. První poštovní parník „Ancona“ proplul průplavem až 15.srpna 1914. Z důvodu první světové války byl průplav oficielně otevřen pro plavbu až v roce 12.07.1920, a to osobně americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem.
Panamský průplav je jednou z nejdůležitějších vodních cest světa. Ročně ním proplouvá přibližně 14.000 lodí (údaj z roku 2011).

Sté jubileum Panamského průplavu

Sté jubileum Panamského průplavu

Sté jubileum Panamského průplavu

Sté jubileum Panamského průplavu


Autor: Jaroslav Tomandl | 4. 3. 2014

Komentáře

Panamský průplav

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223