Stavební kameny námětové sbírky

Když jsem před léty začínal se svou námětovou sbírkou, mimo poštovních známek jsem do ní sporadicky zařazoval obálky prvního dne vydání, tedy FDC. Úmyslně jsem zde nepoužil slovo "ozvláštňoval", zní mi při dnešním stavu poznání teorie a praxe námětové filatelie trochu naivně. V žádném případě však nechci říct, že pohrdám tímto druhem filatelistického materiálu. Má to však svá úskalí (např. rozlišení oficielních a soukromých FDC), a navíc, námětová sbírka sestavená pouze ze známek a FDC by v soutěži neobstála.

Pouze námětové známky a FDC jsem sbíral do té doby, než-li jsem začal hlouběji pronikat do tajů námětové filatelie. Navíc u FDC mne velmi často trápilo, že na jedné obálce byla celá série poštovních známek mého námětu, nebo její část. Přitom bych byl mnohdy potřeboval, abych měl ke každé známce námětové série (pochopitelně, to se netýká sérií známek s opakujícím se námětem na různých nominálních hodnotách) také nějakou obálku, ale ne opakovaně tři-čtyři stejné FDC, vždy spolu s jinou známkou téže série – sami uznáte, že je to nesmysl.

Postupně, s objevováním "kouzla" námětové filatelie (nejlépe pozorným prohlížením si úspěšných námětových exponátů na výstavách, studiem článků a literatury o námětové filatelii, nasloucháním zkušenějším námětářům) jsem pochopil, že pod pojmem vhodný filatelistický materiál, se skrývá široká paleta toho, co poštovní provoz nabídl a nabízí. Najednou se přede mnou otevřely daleko širší možnosti rozvíjení zvoleného tématu, i když hledání dobrého neznámkového materiálu není vůbec jednoduché.

Vše se tedy změnilo s novým poznáním, že námětová sbírka, to jsou i jiné filatelistické materiály, jak jsem konečně již naznačil. Díky hledání a nalézání takového materiálu se dodnes těším z každého nově objeveného exempláře, který mohu zařadit do svého "námětu". Vyjmenuji aspoň některé druhy materiálů, z jejich bohaté palety:

- příležitostná razítka (na celistvostech i na výstřižcích)
- celistvosti s filatelistickými prvky souvisejícími s námětem, včetně předznámkového období
- celistvosti polních pošt
- celiny (zde je důležité umět rozlišit to, co je produktem pošty a co jsou např. soukromé přítisky)
- poštovní formuláře
- ale též vzácné varianty námětových známek, atd.

O jednotlivých druzích takových materiálů bychom si mohli říct podrobněji v některém z příštích pokračování článků o námětové filatelii, včetně názorných ukázek.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že naše sbírky si můžeme doma tvořit a přetvářet dle libosti. Pokud však chceme jít na soutěžní výstavu, pak nastupují kritéria, která různorodost použitého filatelistického materiálu vyžadují.


Autor: Jaroslav Tomandl | 12. 5. 2004

Komentáře

Stavebmí kameny námetové zbírky

Přidat komentářZobrazit komentáře