Stále nezodpovězené otázky na předsedu komise znalců SČF - Františka Beneše

Redakce Infofily byla požádána prostřednictvím VV SČF o důležité otázky kolem aféry F. Beneše. Jelikož nám předseda komise znalců SČF dlouhodobě neodpověděl na jediný email ani jedinou položenou otázku, předkládáme je touto formou (veřejně i přímo VV) k zodpovězení. Bohužel ani ve F 3/2011 nebyla žádná odpověď na naše články. Rozhodně je v této situaci nutné písemně a bezodkladně odpovědět na všechny naše otázky.

1. Proč nikdo nikdy nepodal trestní oznámení na pana K (asi distributor) a pana P, což je výrobce padělků (nově pojmenované padělky podle Pardubice, kde výrobce padělků žil)? Ptáme se – byl potrestán distributor padělků, když je jeho jméno každému známé? Proč nebyl potrestán i padělatel z Pardubic, když o něm toho také je hodně známo? Více F 1/2011, kde se píše v Listárně, že to byl chemik a odborník v polygrafii. Proč nebyl zájem potrestat především tyto podvodníky, kteří způsobili miliónové škody?

2. Uvádí se, že padělky byly odhaleny až po smrti padělatele P., údajně po roce 2000. To vše nasvědčuje tomu, že byla objevena celá padělatelská dílna s veškerým materiálem, která teprve odhalila uvedené velmi nebezpečné padělky! To je závažná informace a je velmi trestuhodné, že nebyla nikdy řešena Policií ČR a orgány k tomu určenými. Nebo snad byla?

3. Byl před svědky uhrazen i rozdíl 3 250 000 Kč pozůstalým po Fischmeisterovi, který vznikl při prodeji padělků - 4 K a 10 K žilkované? V roce 1998 tyto známky byly prodávány za 5 miliónů (nyní v aukci Feldmana za pouhopouhých 1 750 000 Kč) a nebylo by pro rodinu pozůstalých fér, aby to bylo takto uzavřeno.

4. Prodej 4 K a 10 K žilkovaných padělků Fischmeisterovi proběhl někdy v roce 1998 před výstavou PRAGA 98.
Seriál padělků skupiny K od F. Beneše začal vycházet ve F 1/2009, což je přesně 10 let, kdy začíná být vše právně promlčené. Proč nebyl celý materiál o padělcích skupiny K zveřejněn již po jeho objevení (někdy v roce 2000 až 2001), ale až v roce 2009, kdy byl v seriálu F. Beneše teprve detailně rozepsán?

5. Jak F. Beneš obhájí, že vlastní i padělky německých známek, které on nikdy nezkoušel a nikdy se o ně nezajímal? Více třeba jeho článek F7/2005 – F. Beneš: Nové nebezpečné padělky a česká filatelie. Kromě toho má ve srovnávacím materiálu padělky skupiny K další 4 K a 10 K na žilkovaném papíru, které nikoho nenapálily a nikdy o nich nepsal – F6/2009. Jakým způsobem nám toto znalec vysvětlí?

6. F. Beneš ve Filatelii 2/2011 píše, že v r. 1998 by na požádání majitele p. Fischmeistera na známky 4 K a 10 K vystavil atest pravosti na základě tehdejších známých skutečností, třebaže již tehdy existovaly názory, že známky jsou padělky ke škodě sběratelů (například F10/1998). Kdo byl tedy tehdejším majitelem – tedy prodejcem známek?
A proč tehdy svoje oponenty zesměšnil v článku ve Filatelii 10/1998 „ Fámy, šuškandy a jiné zaručené zprávy“, když se nyní ukázalo, že měli vlastně pravdu?

7. Proč F. Beneš nikdy nepopsal nebezpečné padělky 10 K – Parlament – PČ 1919 – MAGYAR POSTA? Více náš článek 10 K Parlament – PČ 1919 – MAGYAR POSTA. V katalogu POFIS 2005 Československo se nejdříve uvádí Ojediněle se vyskytly známky s nápisem MAGYAR POSTA, pocházející z maďarského vydání z roku 1919 (Mi. č. 252-260); cena -,-, což je následně popřeno v roce 2007 ve stejném katalogu takto - Vyskytly se některé hodnoty emise Parlament s nápisem MAGYAR POSTA, u nichž se ukázalo, že jde o padělky přetisku. Byl kupující v aukci PROFIL – PRAGA 98 plně odškodněn?

8. V našem článku Záhada budapešťského parlamentu rozluštěna jsme řešili jakto, že byla kulatá devítka parlamentu ihned v našem odborném tisku prosazovaná jako nový štoček? Proč nebyl předložen věrohodnější důkaz, když se jedná o velmi závažnou zprávu? Jak je možné, že krajní přetisk se neshoduje se ZP 46 již z pouhého zvětšeného vyobrazení? Vyžádal si autor v takto důležité otázce jako je existence nového štočku důkazní blok a ověřil jeho pravost? Jakto, že jsou všechny vyobrazené položky kulaté devítky zase ověřeny pouze jako Gilbert a Karásek?

9. V našem článku Neexistující unikáty jsme řešili známky, které dle našeho názoru nemůžou existovat a mají od pohledu charakteristické slabé písmo a znaky padělků skupiny K. O prodeji těchto unikátů se katalog POFIS zmiňuje takto - 5) V posledních letech byly jako pravé prodány zdařilé padělky (s pravými či padělanými znaleckými značkami a popř. i s pravými atesty). Byl opět kupující odškodněn a proč se záznam v katalogu POFIS nezměnil na neexistuje?

10. Jakto, že Fischmeisterovy padělky mají pravé znalecké značky Gilbert, když ostatní padělky skupiny K mají falešné znalecké značky Gilbert? Je zcela jasné, že vše Gilbert nemohl ověřit, protože by logicky přehlédl několik významných rarit a unikátů o nichž by zcela jistě rád informoval sběratelskou veřejnost. Kupříkladu kulatá devítka na známkách Parlament, přetisk na 10 K známce Parlament – MAGYAR POSTA, unikátní známky typu neexistujících unikátů, položka číslo 83 (1f Turul) z aukce PROFIL – PRAGA 98, kde se jedná opět o unikát ..atd. To prostě žádný znalec nemůže přehlédnout. Kdo vlastní pravou znaleckou značku Gilbert – padělatel?

11. Co se stalo se znaleckým deníkem J. Karáska a jeho znaleckými značkami? Převzal znalecký deník předseda komise znalců F. Beneš? Kolik znaleckých značek Karáska bylo předáno a kolik jich bylo zlikvidováno? Jsou na to svědkové?

12. Jak je možné, že se do aukce PROFIL před PRAGA 98 dostalo tolik podezřelých rarit a unikátů bez jakéhokoliv důvěryhodného rodokmenu? Od koho tyto všechny rarity a unikáty pocházejí? Bylo podáno trestní oznámení?

Za redakci Infofila.cz - Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík

Autor: Redakce | 28. 3. 2011

Komentáře

Reakce...

Bez názvu

Oficiální reákce SČF

ZAJÍMAVÉ

Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223