SPRAVODAJCA ZSF 4/2009

18. decembra, na Deň slovenskej poštovej známky a filatelie vyšiel SPRAVODAJCA ZSF 4/2009, ktorý prináša tieto najnovšie informácie: Farebná obálka sa venuje poslednej novinke vydania známok Slovenskej pošty (známka s kupónom ku Dňu poštovej známky prináša portrét vynálezcu slepeckého písma L. Braillea k 200 ročnici jeho narodenia) so želaním šťastných Vianoc a úspechov v Novom roku. Úvodník Nová výzva napísal predseda redakčnej rady časopisu Ľ. Floch, reaguje v ňom na ďalšie smerovanie časopisu ku zvýšeniu jeho odbornej náplne príspevkov. Príhovor predsedu ZSF má názov Juniorfila 2010 na obzore. Na ďalších stranách je Uznesenie z decembrového zasadania Rady ZSF ktoré sa konalo 5. decembra v Bratislave.

Čitateľov určite zaujme vyhlásenie Ankety o Najkrajšiu poštovú známku, FDC a príležitostnú pečiatku r. 2009 s ukážkami všetkých pečiatok, používaných v minulom roku. Dr. O. Gáťa sa venuje rokom minulým v slovenskej filatelii v príspevku Dozrievali sme s filateliou. Nechýba Emisný plán SP na rok 2010. Z denníka námetára je príspevok Ivana Lužáka a o medzinárodnom výstupe vojakov na Kriváň píše Jozef Korený. Stred časopisu tvorí príloha Naša mládež, kde je niekoľko príspevkov Jána Mičku o filatelistickej olympiáde a kongrese mladých filatelistov, o niektorých prejavoch výtvarnej aktivity KMF a o súťaži Filatelistické pexeso. Ľ. Floch, predseda KF L. Novotného, sa venuje 100 rokom organizovanej filatelie v Bratislave. Svoje postrehy z výstavy ITALIA 2009 prináša Dr. P. Osuský, nár. komisár. A postrehy z výstavy GLOGÓW 2009 píše Ing. Josef Rančák. O propagačnej výstave k 65. výročiu SNP v Trenčíne informuje autor pod zn. J.K. Predseda výstavnej poroty KOŠICE 2009 prináša svoj kritický pohľad na triedu tradičnej filatelie. Významným osobnostiam slovenskej filatelie sa venuje Spoločenská kronika – v prvom rade novému laureátovi Ceny ZSF , ktorým je Doc. Ing. Ľ. Floch, PhD. , ďalej je tu rozhovor dr. Jozefa Ošku s vedúcou KMF Dolný Kubín, 80 (!) ročnou Máriou Luptákovou. Ďalšími jubilantmi sú Svätopluk Šablatúra (80), Ján Sedlák (80) a Ladislav Vačko (70). Vnútorné strany prebalu tvoria vo farbe novinky slovenských poštových známok Korytnačka močiarna, Salamandra škvrnitá, Vianoce – Zimný motív, emisia Umenie – Ján Mudroch a Cyprián Majerník a nakoniec Louis Braille. A vôbec posledná je v časopise informácia o vydaní služobných celinových obálok Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR. (J.M.)

SPRAVODAJCA ZSF 4/2009


Autor: Ján Mička | 31. 12. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223