Spravodajca ZSF 4/2008

18. decembra vyšiel SPRAVODAJCA ZSF 4/2008, ktorý prináša najnovšie informácie: Farebná obálka a prebal sú venované posledným novinkám vydaných známok Slovenskej pošty so želaním šťastných Vianoc a úspechov v Novom roku. Úvodník Na prelome rokov vedúceho redaktora Ing. Z. Baligu bilancuje uplynulý ročník Spravodajcu a a svoj príhovor má aj predseda M. Ňaršík, ktorý informuje o úlohách ZSF v r. 2009. Na ďalších stranách je Uznesenie z decembrového zasadania Rady ZSF. Ján Mička sa zamýšľa v článku Euro na Slovensku v aktuálnej téme, čo nová mena prinesie filatelistom. Niekoľko článkov sa týka výstav: ing. M. Bachratý hodnotí výstavu WIPA 08, J. Mička výstavu TIRNAVIA 2008, autor pod zn. Ký píše o výstave k 90. výročiu vzniku ČSR v Trenčíne. Prvé informácie sú aj o Národnej výstave SLOVENSKO 2009 v Nitre, ktorá sa bude konať pri príležitosti 40. výročia ustanovenia ZSF. O hodnotení exponátov PH píše Ing. M. Bachratý a Spravodajca uverejňuje aj príslušné Smernice FIP. Časopis prináša pokyny k ankete O najkrajšiu poštovú známku, príležitostnú poštovú pečiatku (a novinkou je aj o najkrajšiu FDC) vydané na Slovensku v r. 2008. V spoločenskej rubrike je blahoželanie jubilantom niekoľkých vekových skupín – Jozefovoi Korenému, ing. Josefovi Rančákovi a dr. A. Janovskému. (J.M.)

Spravodajca ZSF 4/2008


Autor: Ján Mička | 1. 1. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223