Spravodajca ZSF 4/2003: Propagačná výstava k trom výročiam

K 890. výročiu obce Močenok, k 125. výročiu zriadenia poštového úradu a k 25. výročiu jestvovania klubu filatelistov 52-46 v Močenku 20. 11. 2003 slávnostne otvorili v Kultúrnom stredisku - Kláštor v Močenku nesúťažnú filatelistickú výstavu MOČENOK 2003. Výstavu usporiadal všestranne aktívny klub filatelistov. Predstavil na nej 20 exponátov dospelých i mladých filatelistov z poštovej histórie, z námetov, analogických pohľadníc a dejín klubu filatelistov, ktoré si účastníci so záujmom prezerali. Spestrením výstavy boli poháre, medaily a diplomy, ktoré získali obyvatelia Močenka v rôznych športových i kultúrnych súťažiach.

Otvorenia výstavy sa zúčastnili starosta obce Ing. S. Šimko, poslanci a pracovníci obecného úradu, za Slovenskú poštu, š. p., pracovníčky miestnej pošty a delegácia okresnej pošty v Nitre, ako aj občania Močenka, filatelisti usporiadajúceho klubu a klubov filatelistov zo západného Slovenska.

Slávnostný program moderoval neúnavný predseda klubu filatelistov a organizátor podujatia J. Kútny. Vedúca odboru poštových prác Okresnej pošty v Nitre Ing. H. Boldišová blahoželala jubilantom, bývalým i súčasným pracovníčkam pošty Močenok a odovzdala im dary a kvety.

PaedDr. J. Gál z Nitry prítomným priblížil dejiny obce, pošty a klubu filatelistov. Prvá pisomná zmienka o Močenku je v Zoborskej listine z roku 1113, uloženej v Biskupskom archíve v Nitre. Historici predpokladajú, že staroslovenský názov obce "Močenok" je skomolený pomaďarčený názov "mučeník". Močenok pôvodne ležal na mejetku Gorazdovcov z ktorej pochádzal kňaz Gorazd, nástupca sv. Metoda. Osadu obdaroval sv. Cyril a sv. Metod časťou pozostatkov mučedníka sv. Klimenta. V roku 1951 bola obec premenovaná na Sládečkovce a od roku 1992 je to opät Močenok.

Pracovníčky pošty Močenok veľmi precízne pečiatkovali podávané zásielky a poštové lístky na pamiatku vkusnou príležitostnou pečiatkou. Záujemcom predávali tiež poštové známky a poštové lístky.

Organizátori vydali pamätný lístok s uvedením jubileí. Majú tiež pripravenú publikáciu o histórii pošty v Močenku, ktorú chcú v dohľadnej dobe vydať. Určite poteší poštových historikov.

Ján Maniaček st.

Autor: ZSF | 12. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223