Spravodajca ZSF 3/2005: Deň otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov r. 2005

POZVÁNKA

Zväz rakúských filatelistov a Zväz slovenských filatelistov Vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZVÄZU RAKÚSKYCH FILATELISTOV roka 2005


ktoré sa uskutoční 5. novembra 2005 v miestnostiach rakúskeho zväzu na adrese Getreidemart 1, 10060 Viedeň od 9.00 do 17.00 hodiny. Hosťami podujatia budú Zväz slovenských filatelistov a Zväz slovinských filatelistov

Program:
- Informačný a predajný stánok Slovenskej pošty + príležitostný kašet
- Informačný a predajný stánok Slovinskej pošty + príležitostný kašet
- Informačný stánok slovenského a slovinského zväzu filatelistov
- Príležitostná poštová priehradka rakúskej pošty + príležitostná pečiatka
- Informačný a predajný stánok VÖPh a WIPA
- Aktivity pre mládež
- Prezentácia „Žltej karty“
- Bezplatné poradenstvo znalca poštových známok od 10.00 do 15.00 hodiny
- Otázky na prítomných funkcionárov predstavenstva zväzu od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hodiny
- Redakcia Briefmarke poskytuje informácie
- Knižnica VÖPh bude otvorená od 9.00 do 17.00 hodiny
- Hádanka / súťaž s filatelistickou odmenou
- Autogramiáda Františka Horniaka od 14.00 do 15.00 hodiny
- Predajný stánok Fy. Lindner - Falzlos
Organizátori sa tešia, že Vás budú môct privítať na tomto podujatí. Každý návštevník dostane ako dar jeden filatelistický produkt, obálku alebo poštový lístok.


Autor: ZSF | 27. 10. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář