Spravodajca ZSF 3/2005: 33. ročník Filatelistickej olympiády – Symboly Slovenska

Na záverečnom vyhlasovaní výsledkov FO v Ivánke pri Dunaji bolo účastníkom oznámené, že budúci 33. ročník FO bude mať tematické zameranie na Symboly Slovenska. Na základe prísľubu Slovenskej pošty, a.s. bude leták spracovaný osobitne a poskytneme ho všetkým registrovaným KMF v školskom roku 2005/2006. Pre vedúcich KMF je však dôležité nové znenie otázok pre všetky kategórie, ktoré bolo uverejnené v mládežníckom spravodajcovi JUNIFIL. Novinkou FO je, že na súťaž si musia deti priniesť aj lupu, prípadne zúbkomer, lebo navrhujeme nové opatrenie, že jedna z úloh odbornej časti bude určite zameraná prakticky! Uvidíme, ako sa nám podarí realizácia tohto zámeru.

Pokyny k organizovaniu 33. ročníka FO v školskom roku 2005/06

V súvislosti s informáciami, ktoré dostali vedúci počas Kongresu mladých filatelistov, ktorý sa konal v máji tohto roku v Ivánke pri Bratislave, upozorňujeme na niektoré zásady alebo zmeny oproti predchádzajúcim ročníkom FO. Pokračujeme v organizovaní súťaže pre kategóriu D. Prehľad vekových skupín a počtu albumových listov v miniexponáte je nezmenený:

Z 8 – 10 rokov 1 albumový list
A 11 – 12 „ 2 listy
B 13 – 15 „ 2 listy
C 16 – 18 „ 3 listy
D 19 – 21 „ 3 listy

Počet albumových listov miniexponátu platí pre krúžkové, krajské aj celoštátne kolo. Súťažiaci kategórie Z a A si môžu pre miniexponát vybrať rastrovanú aj nepotlačenú časť albumového listu. Súťažiaci v kategóriách B,C,D musia pracovať na „čistej“ nepotlačenej ploche listu. Albumové listy si súťažiaci môžu priniesť vlastné, ale nesmú byť vopred nijakým spôsobom označené! Výber známok v tomto ročníku je obmedzený iba na slovenské (príp. české a československé) známky, len vo výnimočnom prípade aj na zahraničné známky k danej téme. Platí to aj pre ostatný filatelistický materiál (poštové pečiatky, výstrižky, FDC a podobne).

Celinu, celistvosť a FDC možno použiť iba v kategórii B,C,D, jeden poštový hárček a výstrižok je dovolené použiť v každej kategórii. V kategóriách Z, A môže byť text písaným ručným písmom, ostatné kategórie majú určené paličkové, tlačené písmo, písací stroj, šablónku aj PC – to však nemôžeme zaručiť, že organizátori vo vyšších kolách zabezpečia. Na „pokazenie“ majú súťažiaci nárok na jeden list, nie však na predĺženie časového limitu, stanoveného organizátormi na mieste konania. Vo finále môže byť toto opatrenie obmedzené, bez nároku na jeden list na pokazenie. Súťažiaci môžu použiť aj vlastné známky, nálepky a pod., nesmú mať však nijakým spôsobom označené albumové listy (usporiadanie známok, označenie riadkov, štvorčekov atď.). Tak isto nesmú mať so sebou pripravené texty, používať literatúru ako katalógy, knihy a podobne. Za miniexponát je maximálne 60 bodov.

Test obsahuje 20 otázok, z nich je časť všeobecno-odborných znalostí z filatelie a poštovníctva, menšia časť (2 – 5 otázok) sa týka témy FO, tak aby súťažiaci získal maximálne 40 bodov. Pri teste nie je dovolené používať žiadne poznámky, texty a podobne.

Víťazov v kategóriách FO určí počet získaných bodov. Pri rovnosti bodov viacerých súťažiacich rozhoduje kvalitnejší miniexponát, ak je rovnaký, tak rozhodne predseda poroty po porade s ostatnými členmi hodnotiacej komisie.

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek, ktorý má súťažiaci 1. januára v roku, kedy sa koná finále.

Termíny konania krúžkových a krajských kôl FO stanovia regionálne komisie, odporúčame apríl 2006 pre krúžky, cca 10. – 15. máj 2006 pre regióny. Finále 33. ročníka FO sa uskutoční v závislosti na termíne 27. Kongresu MF v Nitre začiatkom júna 2006. Presný termín oznámi KM ZSF a organizátor kongresu postupujúcim z jednotlivých regionálnych kôl olympiády. Počet súťažiacich z jedného KMF v krajskom kole je v kompetencii RKM (spravidla 1-2), vzhľadom k finančnej situácii (nárast počtu kategórií nepredpokladáme), že by sa mohlo finále uskutočniť tak, aby z regiónov súťažili vždy traja súťažiaci. Nie je to však vylúčené, organizátori to prispôsobia aktuálnej situácii po krajských kolách.

Veľa úspechov v súťaži želá Vaša Komisia mládeže ZSF. KM ZSF

Autor: Ján Mička | 20. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223