Spravodajca ZSF 2/2009

2. číslo zväzového časopisu (informátora?) prináša na titulnej strane známky spoločného vydania s Rakúskou poštou, emisiu Limes Romanus Carnunta a Gerulata. Mimochodom – inaugurácia vydania bude 12. septembra v Bernolákove pri Bratislave. Farebné vnútorné starany obalu prinášajú novinky Aurel Stodola, prezident SR Ivan Gašparovič, 40. výr. založenia ZSF, Najvyšší kontrolný úrad SR, známku Europa Astronómia a hárček so Žofiou Bosniakovou (práve pri 400. výr. jej narodenia zachované telo bez mumifikácie mentálne postihnutý človek podpálil a nenávratne zničil!!!) . Slovenským známkam sa venujú i články o zmenách emisného plánu 2009 aj nové tarify pošty, platné od 1. júla. Úvodné články sú od redaktora ing. Z. Baligu a predsedu ZSF M. Ňaršíka k jubileu ZSF. Nechýba uznesenie Rady ZSF z júna 2009 a množstvo informácií z činnosti klubov (inaugurácia známky A. Stodolu v L. Mikuláši, zhodnotenie perfinárslkeho roku od J. Píšu, o členskej schôdzi KF Nitra, o jubileu filatelie v Považskej Bystrici.) Hodnotenie výstavy Slovensko 2009 v Nitre približuje predseda výstavnej poroty ing. M. Bachratý. Ďalšie informácie v čísle sú o výstave HUNFILA 2009 a o výstave Čsl. légie v Trenčíne. Správy z Essenu o výstave IBRA 2009 a Kongrese FEPA píše Doc. Ľ. Floch. Spoločenská rubrika sa venuje jubileám členov Ing. I. Lužáka (70), býv. predsedu RNDr. M. Antalu (70) a šesťdesiatnikov M. Teťuľu a V. Lacku. 2 nekrológy uvádzajú úmrtie členov Milana Mórica a Milana Kromera Zaujímavé sú články o Bratislavských zberateľských dňoch od taj. ZSF Ivety Valaškovej a Oto Gáťa kriticky hodnotí vekové zloženie ZSF v článku Zostarnutá filatelia? V čísle sú aj ďalšie drobné „šteky“ ktoré nepochybne zaujmú a nájdu si svojich čitateľov. (Mgr. J. Mička)

Spravodajca  ZSF 2/2009


Autor: Ján Mička | 5. 9. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223