Spravodajca ZSF 2/2005

V této recenzi Vám rád představím druhé číslo roku 2005 Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov. Zpravodaj obsahuje spousty zajímavých informací.

Úvodem čísla se zamýšlí Ing. Miroslav Bachratý Ako ďalej, Spravodajca??? Předseda ZSF přináší otazníky Čo sa stalo a čo nás nemine? Redakce zveřejnila informace Uznesenie zo zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 9. apríla 2005 v Bratislave, Najkrajšia známka roku 2004 – Pltníci na Dunajci. Ing. Zdeněk Baliga Prezentácia najkrajšej známky světa za rok 2003. Ĺubomír Floch Inaugurácia známky s portrétom prezidenta Slovenskej republiky. J. Mička Inaugurácia dvoch známok v Trnave. Informační jsou i příspěvky História dní filatelie Slovenska, II. Bratislavské zberateĺské dni, 60. výročie založenia OSN.

Zajímavý je rozhovor Trpezlivosť ruže prináša. J. M. předložil Niekoĺko poznámok k příležitostným pečiatkam. Mgr. Ján Mička Brno 2005. M. Šnirc EURONIMAX 2004. Ján Vallo Filatelistická výstava "Kraków 2005". Norbert Feiner se zmiňuje O činnosti mladých filatelistov v klube 52-22 Levice. Jozef Korený 80 rokov klubu filatelistov v Trenčíne a Úspešný rok klubu filatelistov 52-19 OS SR Trenčín. V čísle je několik dalších drobných zpráv.

Spravodajca ZSF 2/2005


Autor: Zdeněk Jindra | 26. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223