Spravodajca ZSF 2/2004

V této recenzi Vám rád představím druhé číslo tohoto roku Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov. Internetové stránky ZSF naleznete na adrese www.zsf.chtf.stuba.sk

V rubrice Editorial má úvodní slovo Dušan Evinic – podpredseda ZSF na téma Ako ďalej Združenia klubov filatelistov. Na straně předsedy ZSF je téma Netradičná členská prémia od Ľ. Flocha. Dále jsou předloženy informace Uznesenie zo zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 26. júna 2004 v Bratislave. Plán práce revíznej komisie na volebné obdobie 2003-2007, Vyhodnotenie ankety. Jozef Tekeľ zveřejnil Ladislav Medňanský – Najkrajšia známka roka 2003, Alexander Urminský Slovenské poštové známky hľadajú svoju tvár, Ľubomír Floch Svetová filatelistická výstava ESPAŇA 2004.

V čísle je Výstavný poriadok ZSF. KM ZSF informuje v článcích Slovensko v zjednotenej Európe, Filatelistická olympiáda a Kongres mladých filatelistov v Košiciach a Vyhodnotenia regionálního kola filatelistickém olympiády. Spravodajca ZSF obsahuje i několik dalších zpráv.

Spravodajca ZSF 2/2004


Autor: Zdeněk Jindra | 26. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223