Spravodajca ZSF 1/2009

Koncom marca vyšiel SPRAVODAJCA ZSF 1/2009, ktorý prináša tieto najnovšie informácie: Farebná obálka sa venuje pripravovaným oslavám 40. výročia založenia ZSF, keďže zobrazuje známku, ktorej autor je ak. mal. Dušan Grečner, ktorá bude mať personalizovaný kupón s logom ZSF. Na titulnej strane sú aj základné informácie a výstavná medaila Národnej filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009 v Nitre.

Vnútorné strany prebalu vo farebnom vyhotovení zobrazujú najnovšie slovenské poštové známky (eurové), Veľkonočnú známku a známku Karate. Úvodník V jubilejnom roku píše ing. Z. Baliga, vedúci redaktor, a o chystaných oslavách jubilea ZSF informuje predseda ZSF M. Ňaršík prehľadom podujatí, ktoré budú v dňoch 14. – 17. mája v Nitre. Na ďalších stranách je Uznesenie z marcového zasadania Rady ZSF. Ing. Z. Baliga je autorom článkov Drevené perly Slovenska a píše aj o vlaňajších, XXV. Dňoch filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Banskej Bystrici. Slovenským známkam sa venuje Ľ. Floch (píše o ocenení Grand Prix WIPA za r. 2007 známke Bratislavský hrad od Dušana Kállaya) a o kurióznom omyle na známke Jar oráča Jozefa Kostku píše Ing. M. Gerec. Niekoľko článkov popisuje činnosť KF na Slovensku (Trenčín, Ružomberok, Košice, Bytča, Považská Bystrica, Malacky).

Jubileá filatelistov pripomínajú záslužnú činnosť MVDr. A. Bárda (80 rokov) a Mgr. A. Pašteku (60). Nekrológ prináša smutnú správu o úmrtí významného zberateľa a vystavovateľa Slovenska MVDr. Dušana Kuču. Vojtech Jankovič pripomína v článku Krásny úspech katalógu Slovensko 1939-1945 Amerike jeho ocenenie zlatou medailou na výstave CHICAGOPEX 2008. Niekoľko informácií je o filatelistickom výstupe na Poľanu (uskutoční sa 20. júna 2009), o novinkách islandskej pošty, o výstavách v Nitre a v septembri v Košiciach.

Spravodajca ZSF 1/2009


Autor: Ján Mička | 24. 4. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223