Spravodajca ZSF 1/2004: Zväz slovenských filatelistov má WEB stránku

Do siedmeho ročníka vstupuje Spravodajca ZSF s novou hlavičkou obohatenou o adresu www stránky. Považujem to za najdôležitejšiu informáciu tohto roka. Konečne sme sa zaradili medzi moderné filatelistické zväzy, ktoré prostredníctvom internetu šíria o sebe informácie do celého sveta. Podarilo sa nám to vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej chémie Slovenskej technickej univerzity, ktorá dovolila umiestenie našej web stranky na portáli fakulty. A nie menšiu zásluhu na tom má i Ing. Martin Polovka, člen Klubu filatelistov L. Novotného, sídliaceho na rovnomennej fakulte, ktorý sa podujal na náročnú úlohu web majstra. Reagoval na moju výzvu v úvodníku Spravodajcu ZSF. Ochota obidvoch zmienených strán nám všetkým urobila radosť a ja rád v mene Zväzu slovenských filatelistov im vyslovujem úprimné ĎAKUJEM.

Prosím všetkých členov zväzu, ktorých uvedený čin motivuje k spolupráci, aby sa obraceli na webmajstra s materiálmi, ktoré by chceli uverejniť na našej web stránke. Môžem len poželať nášmu novému vyslancovi vo svete filatelie, aby úspešne prenikol do povedomia svetovej filatelistickej verejnosti a návštevníkom web stránky potešenie pri čítaní tam uverejnených správ. Počítadlo v ľavom dolnom rohu titulnej strany ukazuje, že o našu stránku je značný záujem. Neveríte? Otvorte si na internete www.zsf.chtf.stuba.sk. Těším sa na Vaše postrehy i komentáre.

Ľubomír Floch, predseda

Autor: ZSF | 30. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář