Spravodajca ZSF 1/2004: Viete, že?

Rada FIP sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach o ktorých informuje prostredníctvom časopisu Flash.

Váš komentář